fbpx

Schoolleiders LBO presenteren resultaten Schoolleidersnetwerken

GFC NIEUWS- In juni 2017 lanceerde het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) in samenwerking met CENASU en VVOB een landelijk systeem van LBO-Schoolleidersnetwerken (SLN).

Het netwerksysteem is erop gericht LBO-schooldirecteurs te versterken op het vlak van hun onderwijskundig leiderschap en draagt bij tot het versterken van de kwaliteit van het Lager Beroepsonderwijs in Suriname.

In het schooljaar 2018-2019 werden Het SLN voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerd binnen het LBO. De directeuren van 50 LBO scholen werden wederom samengebracht in 7 netwerken om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen over de uitdagingen waar zij als schoolleider voor staan.

Elk netwerk werd ondersteund door 2 trekkers die dit jaar opnieuw een training hebben gevolgd in het faciliteren van de Schoolleidersnetwerken.

Tijdens de eerste sessie van het netwerk, werden de thema’s geïdentificeerd waaraan elk netwerk doorheen het jaar zou werken. De keuze viel onder meer op de aanpak van gedragsproblemen bij leerlingen, huiswerkbevordering en de leerkracht als rolmodel.

In de tweede sessie lag de focus op het bedenken van creatieve oplossingsmogelijkheden en het selecteren en implementeren van één oplossing. In de laatste sessie zijn de behaalde resultaten geëvalueerd.

Aanvullend op de zelfgekozen thema’s, werden twee korte modules georganiseerd om de schoolleiders aanvullende, relevante kennis aan te bieden die ze konden inzetten binnen en/of buiten de school.

BEKIJK OOK
Geld vrijgemaakt voor renovatie scholen binnenland

Afgelopen jaar was de focus van deze inhoudelijke sessies het milieu en de Ouderparticipatie ten aanzien van onderwerpen als Gender, Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en Gender gerelateerd geweld.

Recentelijk presenteerden de LBO-Schoolleidersnetwerken de resultaten van het tweede netwerkjaar.

Ervaringen over de toepassing van de methodiek, belangrijke lessons learned over de geïdentificeerde thema’s en een aantal tips om gemeenschappelijke uitdagingen in de LBO- scholen aan te pakken, werden gedeeld met de leden van andere netwerken en stakeholders uit het beroepsonderwijsveld in Suriname.

Na een evaluatie van dit tweede jaar worden de positieve elementen meegenomen om vervolgens in het nieuwe netwerkjaar 2019-2020 door te gaan met het netwerksysteem.

De schoolleiders uit alle 50 LBO-scholen zullen dan opnieuw samen komen om gericht te werken aan oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. De eerste bijeenkomst is voorzien voor het eerste kwartaal van het komend schooljaar.

Het systeem van Schoolleidersnetwerken wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie, de Belgische Federale overheid en de Vlaamse overheid.