fbpx

Schooljaar wordt mogelijk vroegtijdig afgesloten

GFC NIEUWS- “Het ziet ernaar uit dat wij het schooljaar vroegtijdig zullen moeten afsluiten”, reageert de directeur Natasia Bennanon van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) op vragen van de media.
De directeur brengt in herinnering dat het ministerie in eerste instantie had aangekondigd dat het schooljaar per 31 augustus zou worden afgesloten indien het onderwijs op 1 juni weer was opgestart. Die datum en die van 8 juni zijn niet gehaald.
“Uiteindelijk kunnen wij niet steeds de zaak vooruitschuiven, wij zullen uiteindelijk een besluit moeten nemen,” aldus directeur Bennanon. Ze geeft te kennen dat het ministerie intern reeds bezig is de discussie te voeren over het vervroegen van de vakantie, waarbij het nieuwe schooljaar “op een andere datum dan regulier 1 oktober” zal moeten aanvangen en wel voor alle leerjaren op alle niveaus.
Bennanon vindt het prematuur om nu al een datum te noemen. Volgens haar moet er met een aantal factoren rekening worden gehouden, zoals de lockdown en het juridisch kader.
De onderwijsfunctionaris benadrukt dat al in het prille begin van de Covid-crisis was aangegeven dat het schooljaar geen verloren schooljaar kan zijn voor studenten. “Zeker niet voor studenten die vanaf het begin hun uiterste best hebben gedaan. We hebben vanaf het begin gezegd dat niemand de dupe mag worden van de Covid-situatie,” aldus de directeur.
Ze brengt verder in herinnering dat vanaf dat moment toen is aangekondigd dat de vakantie vervroegd zou ingaan en de school per 15 april zou beginnen. Dit is niet meer het geval geweest en startte het ministerie met afstandsonderwijs.
Bennanon zegt dat het ministerie de bezorgdheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en nagenoeg de hele samenleving deelt. Voor het ministerie is het een enorme uitdaging geweest om na te gaan hoe het schooljaar te kunnen afronden. Vanaf het begin zijn relevante actoren geraadpleegd en is hierover met hen van gedachten gewisseld, maar men is er nog niet helemaal uit.
Ondanks er afstandsonderwijs is aangeboden waarbij leerkrachten hun uiterste best hebben gedaan om via verschillende mogelijkheden zoals Whatsapp of Google Classroom onderwijs aan te bieden, hebben zij toch niet alle leerlingen kunnen bereiken.
Het ministerie is voor het nemen van een besluit afhankelijk van de ontwikkelingen rond de lockdown en de adviezen van instanties, zoals het ministerie van Volksgezondheid. Zij wil de garantie voor een veilige onderwijsomgeving voor leerling en leerkracht en zal hen niet blootstellen aan gevaar.
Bennanon: “Indien blijkt dat wij op een moment beland zijn waarbij wij toch niet het onderwijsproces hebben kunnen hervatten, denk ik dat het besluit wel genomen zal worden.” Ze denkt dat rond eind juni wel exact zal kunnen worden aangegeven wat het besluit zal zijn.
Voor leerlingen die naar het buitenland moeten zullen voorzieningen worden getroffen. De mogelijkheid bestaat dat zij kunnen aansluiten als het moment zich voordoet. Die leerlingen kunnen desgewenst een verklaring krijgen van het ministerie.

BEKIJK OOK
Aantal baby’s binnen enkele uren na elkaar overleden in AZP, volgens berichten ouders