“Scholierenmoeders” programma maakt doorstart

GFC NIEUWS- In het kader van het versterken van de capaciteit van de interne organisatie heeft het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken c.q. het Onder Directoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) een stakeholders workshop gehouden om de afdeling “Scholierenmoeders” nieuw leven in te blazen.
Deze workshop heeft vrijdag plaatsgevonden, waarbij alle relevante en directe stakeholders bij elkaar werden gebracht om gezamenlijk een plan van aanpak te bepalen.
Middels deze workshop zal het ministerie trachten de verantwoordelijkheid van elke partner te benadrukken, zodat de betrokkenheid en duurzaamheid van het begeleidingstraject van deze doelgroep gegarandeerd wordt. Dit traject wordt zowel technisch als financieel ondersteund door ontwikkelingspartner UNICEF.
Er is tijdens de workshop ook een presentatie verzorgd door Margo Biervliet, waarnemend onderdirecteur NJA, over het scholierenmoeder programma. Hierbij gaf zij in het kort aan hoe het programma is ontstaan en wat het traject is. Verder is er ook data gedeeld met de overige stakeholders die voortgevloeid zijn uit intake gesprekken met de scholierenmoeders.
Priya Hirasingh, vertegenwoordiger van de UNICEF, gaf te kennen dat het niet alleen maar gaat om moeders, maar ook om jonge ouders die bewust of onbewust ervoor hebben gekozen om op zo een jonge leeftijd een kind te krijgen. UNICEF is blij dat zij dit programma mogen ondersteunen en zijn bereid om samen met het ministerie te kijken naar het vervolgtraject.
Begeleiding, preventie en rehabilitatie van kwetsbare jongeren vallen binnen de speerpunten van het Directoraat Jeugdzaken c.q. het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Deze prioritering zal op een strategische, maar voornamelijk op een praktische manier tot uiting moeten worden gebracht. Eén van de grootste prioriteiten van het ministerie in 2020 is daarom capaciteitsversterking.
De afgelopen jaren was de begeleiding van scholierenmoeders niet optimaal, vandaar dat het ministerie middels dit initiatief een doorstart wil maken, benadrukte minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken.
Het afgelopen jaar is ook het personeel, dat betrokken is bij het programma, getraind door deskundigen om voor een gepaste aanpak en begeleiding te kunnen zorgen.

Overige berichten