fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Schenkingen educatief materiaal Leescampagne 2018

De Leescampagne 2018 kent meerdere beschermheren en beschermvrouwen, die het op zich hebben genomen om educatie materiaal dat in het kader van de campagne is uitgebracht, te schenken aan onderwijsinstellingen. Het is gepast om enkelen alvast bij naam te noemen.

Entrepreneur Glenn Nassy

Glenn Nasy van Naskip deed een gebaar naar de faculteiten: Juridische Wetenschappen, Maatschappijwetenschappen, Medische Wetenschappen en Technologische Wetenschappen en de werkarmen: Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek, the Institute for Graduate Studies & Research, het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname en het Medisch Wetenschappelijk Instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Baitali Group

De Baitali Group heeft de pedagogische instelling: het Albert Cameron Instituut voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs. Het Christelijk Pedagogisch Instituut voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs en leerkrachten gewoon lager onderwijs. Het Surinaams Pedagogisch Instituut en het Instituut voor de Opleiding van Leraren, voorzien van de Leescampagne-producties.

Nita Olf Landvreugd

Estheticienne Nita Olf-Landvreugd (83) nam de bibliotheek van het Cultureel Centrum Suriname, voor haar rekening. Deze ondernemer heeft, in verband met Keti Koti, ook de oplage van het boek: ‘Kriyoro 1863- 2018’ geschonken aan de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, met het verzoek, de publicatie naar goedvinden te distribueren onder haar archieven, instituten, bibliotheken en scholen binnen en buiten Suriname. Oud-leerlingen Chandra Algoe deed een gebaar naar scholen die zij heeft doorlopen. Ondernemer Kamairo van Boekhandel Kasco en de mediadirecteuren James Lalmohamed en Anwar Llal Mohamed deden hetzelfde.

Henk Ramdin

Henk Ramdit schonk het materiaal aan de Mulo-scholen in het district Para. De landelijke distributie, die tijdrovend is wordt mede in verband met het beëindigen van het lopend schooljaar, examens en repetities, bij de aanvang van het schooljaar 2018-2019, voortgezet.

OOK INTERESSANT
PL start met ‘ondro oso’ vergadering

De geschiedenis van de Leescampagne

De Stichting Pro humaniteit, voert vanaf januari 2018 een Leescampagne. Door de leesboodschap, gedurende lange periode, op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze, via verschillende kanalen en expressievormen te etaleren, wordt getracht om het leesbewustzijn aan te wakkeren.

Motivatie

De Unesco heeft onderzocht en geconstateerd dat 90% van de schoolbevolking in Zuid-Amerikaanse landen niet kan begrijpen, bevatten wat er gelezen wordt. Slechts 10% kan het gelezen woord interpreteren en ver werken.

De campagne bestaat uit verschillende onderdelen. Er worden regelmatig leesgedachten gepubliceerd in dagbladen. Radiostations brengen spots in de ether die de leesgedachte prikkelen. Televisiestations zijn gevraagd om met regelmatige intervallen in totaal 220 leesclips uit te zenden. Elf posters en bladwijzers horen erbij.

Publicaties

De Man van Aluminium, een boek uitgegeven in verband met, honderd jaar Suralco, uitgegeven door de Harypersad Foundation is een blikvanger binnen het geheel. De publicatie van de vierde druk van: ‘De Doolhof’, een boekje met verhalen van Henk Doelwijt en illustraties van Jules Chin A Foeng heeft plaatsgevonden.

Het boek, ‘De Leerling maakt de meester’ met als subtitel: ‘Drie decennia Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO-1)’ is er eveneens bij betrokken.

Ook is het cahier: ‘Nickerie, de glimlach van Suriname’ uitgegeven door het Wetenschappelijk Bureau van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling aangeboden.

Op donderdag 19 april 2018 werd de ‘Leescampagne Gala’ opgevoerd en in verband met Keti-Koti 2018, werd het boek ‘Kriyoro 1863-2018’ uitgegeven.(GFC)