Scheidende ambassadeur Zhang Jinxiong door staatshoofd gedecoreerd

De scheidende ambassadeur van China in Suriname, Zhang Jinxiong, is vandaag door president Desiré Bouterse gedecoreerd tot Drager van het Grootlint in de Ere Orde van de Palm. De regering van Suriname heeft de ambassadeur voorgedragen onderscheiden te worden, vanwege de goede samenwerking die er gedurende zijn ambtsperiode is geweest.

De president haalde in zijn toespraak enkele van de vele prestaties aan die de ambassadeur heeft bereikt in Suriname. Zo heeft de ambassadeur bijgedragen aan het intensiveren van de banden tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Chinese ambassade, met goede en tastbare resultaten.

Ook merkte het staatshoofd op, dat het brengen van het indrukwekkende “One Belt One Road” (OBOR) initiatief van president Xi Jinping naar Suriname, de kans op groei van de Surinaamse publieke en private sector zal transformeren. “Ik kan u verzekeren dat zelfs na uw vertrek, Suriname haar rol zal uitvoeren om haar positie, bij de realisatie van dit initiatief, te verzekeren”, sprak president Bouterse.

Het staatshoofd ging ertoe over de ambassadeur en zijn staf bij de ambassade te bedanken voor de uitstekende samenwerking. “We verheugen ons op een goede en vruchtbare relatie met uw opvolger. We scheiden ons in een positieve sfeer van vriendschap en respect en wij wensen u succes in uw toekomstig leven”, merkte de president op.

Ambassadeur Zhang Jinxiong die erg ontroerd was, gaf in zijn speech aan dat deze dag de grootste dag van zijn leven en carrière is. “Het is voor mij een bijzondere eer om van president Bouterse een onderscheiding in ontvangst te nemen voor mijn missie hier in de Republiek Suriname”, bracht de ambassadeur uit. Volgens hem bevestigt dit de volledige waarde die de Surinaamse regering hecht aan de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen.

De ambassadeur die Suriname beschouwt als zijn tweede geboorteland en het over twee mooie en zinvolle jaren had, gaf aan dit nooit zo zou hebben ervaren zonder de steun en hulp van president Bouterse, de Surinaamse regering en het volk.(GFC)