Schande dat Surinamers in Nederland worden uitgescholden door bekende influencer

KLM vliegtuig

OPINIE- Zondag uitte de bekende Surinaamse influencer Sammy Doerga zeer felle kritiek in zijn programma op Surinamers die in Nederland verblijven en bedenkingen uiten over de gang van zaken in ons land.

Doerga stelde op scheldende toon dat Surinaamse- Nederlanders niet moeten zeuren en doen alsof ze alles beter weten. Ze kunnen volgens hem liever hun monden dicht houden en een toontje lager zingen.

Hij suggereert dat zij, in plaats van vanuit Europa kritiek te leveren, beter zouden terugkeren naar Suriname om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het land.

Hij is van mening dat Surinamers volledig in staat zijn hun eigen zaken te regelen.

Het is betreurenswaardig dat een invloedrijke stem zoals Doerga deze toon kiest, vooral omdat veel Surinamers afhankelijk zijn van financiële steun vanuit Nederland. Zonder deze ondersteuning zou de economische situatie in Suriname nog kritieker zijn.

Wat betreft de expertise van de Surinaamse diaspora in Nederland, deze is aanzienlijk en waardevol.

Het is essentieel te erkennen dat de problemen waar Suriname mee worstelt sinds haar onafhankelijkheid veelal te wijten zijn aan een “laag ontwikkelingsniveau” en verkeerde houding als het gaat om hard werken.

Het is de hoop dat Doerga en anderen de bijdrage en waarde van onze landgenoten in het buitenland zullen herwaarderen.

OOK INTERESSANT
Suriname glijdt steeds verder af naar niveau waar goede normen en waarden zeldzaam worden

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud