Schaarste en prijsopdrijving ongegrond: voedselbevoorrading onbelemmerd

GFC NIEUWS- Het creëren van schaarste en prijsopdrijving is volgens zowel vicepresident Ashwin Adhin als minister Stephan Tsang van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) niet nodig.

Nadat de regering vrijdag het eerste positieve geval van COVID-19 in ons land bekendmaakte, ontstond bij veel winkels een grote toeloop op producten, voornamelijk eerste levensbehoeften.

Zaterdag bleken heel wat winkelieren hun deuren gesloten te hebben gehouden, volgens minister Tsang uit vrees voor wanorde en mogelijke besmetting.

Volgens de vicepresident is er een overmatige drang te constateren voor het inkopen van goederen. Hij acht dit echter niet nodig. De regeringsfunctionaris benadrukt dat cargo naar ons land niet is gestopt ondanks de maatregelen om het luchtruim te sluiten.

De vicepresident geeft aan dat het ministerie van HI&T in nauw contact staat met importeurs, winkeliers en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor de lokale voedselvoorziening en voedselzekerheid. “Het volk mag erop rekenen dat men niet hoeft te hamsteren of dat soort van zaken. Dat gaat de zaken alleen nog verergeren”, aldus de vp.

Minister Tsang zegt dat vanwege de toenemende vrees voor het COVID-19 virus mensen zonder directe aanleiding goederen gaan opkopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat vele winkeliers de deuren hebben gesloten uit vrees voor wanorde en mogelijke besmetting. De gesloten winkels op hun beurt zorgen voor nog meer paniek bij de consument en zo belanden wij in een neerwaartse spiraal van paniekreactie. De gedragingen van zowel winkelier als consument leiden onnodig tot schaarste en stijging van prijzen voor met name de eerste levensbehoeften.

De bewindsman deed een beroep op de samenleving om zoveel als mogelijk de rust te bewaren en niet bij te dragen aan het creëren van paniek, schaarste en prijsopdrijving. “Er hoeft geen schaarste en prijsopdrijving te ontstaan wanneer we kalm blijven.”

Volgens de HI&T-minister geldt de lockdown van de Johan Adolf Pengel Luchthaven alleen voor passagiers en bemanning. “Het luchtruim staat open voor vrachtverkeer van en naar Suriname, tevens is er geen lockdown voor vrachtschepen van en naar onze haven. De bevoorrading geschiedt onbelemmerd,” zo benadrukte minister Tsang.

Tevens bracht de bewindsman in herinnering dat het hamsteren van goederen een economisch delict is, conform artikel 2 van het decreet Tegengaan van Hamsteren. Hij gaf te kennen dat de landelijke controles van de Economische Controle Dienst (ECD) in samenwerking met de politie en bestuursdiensten om prijsopdrijving tegen te gaan onverminderd worden voortgezet.

De minister roept op om fysiek contact te vermijden bij transacties en ten allen tijde de correcte handhygiëne instructies in acht te nemen. Handelaren en consumenten worden aangeraden om zoveel als mogelijk mobiele betalingssystemen te gebruiken bij transacties om de uitwisseling van papiergeld en de kans op besmetting te verminderen.

Overige berichten