fbpx

SCBA rekent op waardig en vredig verloop van protesten

GFC NIEUWSREDACTIE- De Suriname Chinese Business Alliance (SCBA) zegt te rekenen op een waardig en vredig verloop van de protesten op vrijdag 24 maart in Paramaribo.

Gelet op de wijze waarop de op 17 februari jongstleden gehouden protestacties uit de hand zijn gelopen, heeft het bestuur zijn leden geadviseerd om met de nodige voorzichtigheid en alertheid te werk te gaan.

De SCBA heeft alle begrip voor het gevoel van onvrede over de effecten van de huidige economische malaise waarin ons land verkeert en respecteert het democratisch recht van vrije meningsuiting ten volle, maar vertrouwt er evenzeer op dat de protesterenden het zullen nalaten om tot beschadiging en vernieling van have en goed van burgers en ondernemers over te gaan.

De SCBA heeft op grond van haar verantwoordelijkheid haar leden geadviseerd om de bedrijven conform de vergunningsvoorwaarden van de overheid zoveel als mogelijk open te stellen, zodat de dienstverlening zoveel als mogelijk gegarandeerd kan worden.

OOK INTERESSANT
Paniek aan boord: man maakt deur vliegtuig open tijdens vlucht (VIDEO)

Het SCBA-bestuur rekent op een waardig en vredig verloop van de protesten maar vertrouwt er evenwel op dat, in gevallen waar zulks nodig mocht blijken te zijn, de autoriteiten er op zullen toezien dat op geen enkele wijze de veiligheid van burgers in het algemeen, maar meer in het bijzonder de ondernemers en hun werknemers, in gevaar wordt gebracht en aan bezittingen enige vorm van schade of beschadiging wordt toegebracht.

Verder is het bestuur van mening dat de duurzame ontwikkeling van Suriname slechts door inspanningen van alle burgers kan worden gerealiseerd en roept daarom eenieder op om het nationaal belang voorop te stellen.