SBS zendt alleen politieke programma’s van de NDP uit

De Suriname Broadcasting Services Nickerie (SBS) op kanaal 32.1 heeft de uitzending van een videoboodschap, waarvoor betaald zou worden door DA’91, geweigerd.

De eigenaar van het station, Johnny Mahespalsingh, stelt dat er van geen enkele andere politieke partij dan de NDP, programma’s worden uitgezonden via zijn televisiezender.

DA’91 constateert dat de toegang tot de media in de loop naar de verkiezingen onder druk komt te staan. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling, oordeelt de partij. De videoboodschap van de partij waarin voorzitter Angelic del Castilho de gemeenschap oproept om te strijden voor het behoud van onze democratie en rechtstaat, voor de ziel van onze samenleving, is aangeboden aan de media voor uitzending.

Mahespalsingh is één van de belangrijkste sponsors van de NDP. Dit gedrag is triest en staat in schril contrast tot de rol van een integere media die altijd ruimte dient te bieden voor hoor en wederhoor, met andere woorden, alle partijen toegang geven tot de burgers. Dit is essentieel voor onze democratie, haalt del Castilho aan.

DA’91 is volgens haar uitermate bezorgd dat er op weg naar de verkiezingen meer pogingen gewaagd zullen worden om de Surinaamse media onder druk te zetten in het uitzenden van boodschappen van niet- regeringsgezinden. DA’91 roept alle media-eigenaren en journalisten hierop zeer alert te zijn.

De recente publicatie van de partij: “MuseumN8 verworden tot politieke propagandamachine”, heeft er overigens in geresulteerd dat de leiding van DA’91 dreigtelefoontjes heeft ontvangen waarin met van alles gedreigd werd en liederlijke taal gebezigd werd.

Ook kaderleden van de partij worden door werkgevers, particulier en overheid, onder druk gezet het lidmaatschap van de partij op te zeggen teneinde hun baan te mogen behouden of in aanmerking te komen voor promoties.

“Deze handelingen zijn in strijd met de basis grondrechten, burger- en politieke rechten van elke Surinaamse burger. Iedereen heeft de vrijheid een politieke kleur, religie aan te hangen. Dit mag nooit en te nimmer van invloed zijn op de toegang tot een baan, tot de media en alle andere uitingen van onze grondrechten zoals vastgelegd in onze Grondwet en in de Universele Verklaring van de Mens”, zegt del Castilho.

DA’91 roept alle burgers op die een dergelijke vorm van intimidatie ondervinden, dit door te geven aan de partij, “zodat wij gezamenlijk de strijd kunnen aanbinden en voortzetten voor behoud van onze vrijheid”.

Overige berichten