fbpx

SBB voert overleg met houtsector

In haar streven de dienstverlening voor de houtsector te verbeteren en overige dringende kwesties bespreekbaar te maken, heeft het management van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) onlangs gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de houtsector in Suriname. De bijeenkomsten hebben zich toegespitst op mogelijkheden voor verbetering van de samenwerking, alsook de voorgenomen aanpassing van de fiscale waarde / FOB-waarde bij de export van hout, hout- en bosbijproducten.

De SBB heeft bewust gekozen voor deze aanpak, aangezien zij een groot voorstander is van samenwerking tussen de publieke en private sector. Daarnaast beoogt de SBB draagvlak te bewerkstelligen voor de uitvoering van maatregelen die direct of indirect invloed hebben op de houtsector in Suriname.

Verhoging fiscale waarde

Het management van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht en vertegenwoordigers van de houtsector hebben zich in twee intensieve sessies gebogen over een eventuele aanpassing van de fiscale waarde of FOB-waarde bij de uitvoer van hout, hout- en bosbijproducten. De SBB heeft haar voorstellen gepresenteerd aan de sector ter bestudering, en de response die hierop volgde heeft er toe geleid dat de SBB en de vertegenwoordigers van de houtsector een akkoord hebben bereikt met betrekking tot de wijziging van de fiscale waarde.

De SBB zal zeer binnenkort het voorstel presenteren aan minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer die deze op haar beurt binnen de Raad van Ministers zal bespreken.

BEKIJK OOK  Jaguarschilderij bezegelt samenwerking WWF-Guianas en kunstenaars

Duurzame samenwerking en capaciteitsversterking

De SBB heeft kortgeleden op het Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum te Zanderij een bosinventarisatiecursus verzorgd voor de private sector. Boswachters van de SBB hebben hun kennis van bosinventarisatie gedeeld met diverse personen. Behalve de training, heeft de samenkomst met vertegenwoordigers ook relevante informatie opgeleverd met betrekking tot duurzaam bosbeheer.

Het is de bedoeling dat de SBB meerdere training sessies voor de sector zal verzorgen om zodoende het bewustzijn over duurzaam bosbeheer verder gestalte te geven.

Sustainable Forestry Information System Suriname

De SBB heeft ondertussen een aanvang gemaakt om het Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS)te ontwikkelen om het bestaande log tracking systeem op te graden ter versterking van het duurzaam bosbeheer in ons land. Het SFISS-systeem is ook bedoeld om de dienstverlening aan de sector te verbeteren en om illegale houtkap tot een minimum te beperken.

Voor de realisatie van het systeem voert de SBB nauw overleg met de private sector. Ook ligt het in de bedoeling dat input van verschillende externe organisaties zal worden aangewend om het geheel tot een succes te maken. De uitgevoerde bosinventarisatie training is ook onderdeel van het SFISS.

Volgens planning moet het Sustainable Forestry Information System Suriname eind december 2018 deels operationeel zijn.