fbpx

SBB informeert Matawai-gemeenschap over duurzaam beheer gemeenschapsbossen

GFC NIEUWS- De Matawai-gemeenschap is tijdens een krutu door een delegatie van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) geïnformeerd over duurzaam beheer van gemeenschapsbossen.

Het doel van deze krutu was om lokale gemeenschappen bewuster te maken over duurzaam beheer van gemeenschapsbossen, omdat dit valt onder het traditioneel gezag van de verschillende dorpen.

De SBB streeft ernaar om hiermee ook een netwerk van technische experts in duurzaam gemeenschap bosbeheer op te bouwen.

De krutu heeft plaatsgevonden te Pusugrunu in aanwezigheid van de Granman der Matuariërs.

Ongeveer 45 vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van verschillende Matawai dorpen zoals Maho, Santigron, Pikin Masee, Harlem, Asawai (Commissariskondre), Maka kriki, Misa libi, Nieuw Jacob, Baling, Bilawatra, Kwatahede, Makja Pingo, Pakka Pakka groot, Pakka Pakka klein, Betel, Pusugrunu, Tevreden, Soekibaka, Pinitie, Padoewa, Boslanti, Wanhati, Pinjel en Vertrouw hebben deelgenomen aan de krutu.

Het team van SBB heeft een presentatie verzorgd over de wettelijke regelingen bij gemeenschapsbossen, waarna er ook is ingegaan op duurzaam bosbeheer in de praktijk.

Ook is men geïnformeerd over het gebruik van het vernieuwde bos informatiesysteem van de SBB, genaamd SFISS (Sustainable Forestry Information System Suriname). Aanwezigen hadden hierbij ook de gelegenheid om vragen te stellen.

BEKIJK OOK
Bij dodelijk incident op schoolterrein: studente rende verkeerde richting op

De districtscommissaris van Boven – Saramacca, Yvonne Pinas, heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de krutu en heeft de nadruk gelegd op het belang van duurzaam bosbeheer. Zij juicht de inspanningen voor capaciteitsversterking vanuit de SBB toe en hoopt dat dit zal worden gecontinueerd.

De SBB heeft voor het vervolgtraject een training in geplande houtkap en het gebruik van SFISS aangeboden aan de stam der Matuariërs. Elk dorp is hierbij in de gelegenheid om twee vertegenwoordigers af te vaardigen voor deelname.

Tijdens het trainingstraject zal men ingaan op verschillende thema’s binnen geplande houtkap, zoals: GPS-gebruik, het uitzetten van een kapvak, inventarisatie van bomen en het gebruik van SFISS. Deze training zal begin december plaatsvinden.

De trainees zullen bij succesvolle afronding het traditioneel gezag beter kunnen ondersteunen bij het beheer van de gemeenschapsbossen.

Partnerorganisaties van de SBB, zoals Amazon Conservation Team (ACT) en Conservation International Suriname (CI Suriname), CATIE en de IDB waren ook aanwezig.