SBB informeert gemeenschap en bedrijven Kabalebo over concessiegebieden

Een delegatie van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) bracht afgelopen week een werkbezoek aan het bestuursressort Kabalebo.

Tijdens dit bezoek is een uitgebreide presentatie gegeven aan de districtscommissaris, Joanne Aroepa en het traditioneel gezag. Verder waren ook vertegenwoordigers van verschillende bedrijven in het gebied, de politie en het leger uitgenodigd voor deze presentatie.

De aanwezigen zijn geïnformeerd geworden over de taken en bevoegdheden van de SBB. Er is breedvoerig uitgelegd op welke manier de SBB te werk gaat en wat hun bevoegdheden zijn. Daarnaast kwam ook aan de orde de juridische basis van deze organisatie en werden er cijfers van de opbrengsten uit de bosbouw gepresenteerd.

Verder werd ook een beeld gegeven hoeveel bos er door de jaren heen is geexploiteerd en waar er concessies zijn aangevraagd en uitgegeven. Hierbij werd ook behandeld de voorwaarden voor aanvraag van een concessie en de eisen waaraan de concessionaris zich moet houden wanneer die reeds een beschikking heeft.

Het is ook gebleken dat een nauwe samenwerking tussen de SBB, de politie en de bestuursdienst vereist is om controle uit te voeren op de bedrijven die in het gebied operationeel zijn.

Aan het eind van de presentatie overhandigde directeur Jerry A-kum een kaart van het gebied met daarop de concessies aan de districtscommissaris.

Overige berichten