SBB gedenkt Nationale stichting voor Blinden en slechtzienden in Suriname

Namens het personeel van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft de directeur Onderzoek en Ontwikkeling Rene Somopawiro vandaag een geldbedrag aan de directeur van de Nationale Stichting voor Blinden
en Slechtzienden in Suriname (NSBS), Natasia Hanenberg-Agard overhandigd.

Deze geste vloeit voort uit de opbrengsten van een geslaagde cook-out die de SBB op 14 september 2018 heeft georganiseerd in verband met haar 20-jarig
bestaan.

Het doel van de cook-out was om de saamhorigheid onder het personeel
van SBB te bevorderen.

Het personeel van de SBB wil met deze geste de NSBS ondersteunen met het onbaatzuchtige en mooie werk dat zij doen. Hanenberg is dankbaar en geeft aan dat deze geste een mooie manier is om het jaar te beginnen.

De stichting heeft een aantal activiteiten gepland voor dit jaar en
elke gift levert een bijdrage aan het realiseren daarvan.(GFC)

Overige berichten