fbpx

SAO levert 44 vaktechnische krachten af aan Commewijne

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) in Suriname heeft 44 personen in Commewijne klaargestoomd voor het uitoefen van een vak waarmee ze hun brood kunnen verdienen, hetzij als werknemer, hetzij als werkgever.

Het gaat om personen die de trainingen: Electro Huisinstallatie, Textiele Werkvormen en Gas-, Water- en Sanitaire voorziening (GAWASA), met goed gevolg hebben doorlopen. Alle geslaagden mochten als aanmoediging om hun micro-onderneming te beginnen, een starterspakket in ontvangst nemen.

De uitreiking van de certificaten en de starterspakketten vond plaats te Peperpot in het district Commewijne. De trainingen zijn door de SAO verzorgd in het kader van de ‘Gemeenschapsprojecten’ van het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning.

Tegelijkertijd is bij deze gelegenheid ook het startsein gegeven door minister steven Mac Andrew van AWJ voor de training Textiele Werkvormen voor gevorderden.

Bij de certificaatuitreiking heeft Mac Andrew de geslaagden toegesproken en bemoedigd om met de opgedane kennis aan de slag te gaan.

Hij heeft de geslaagden gevraagd om in hunzelf te blijven investeren, zodat ze kennis kunnen blijven vergaren over hun vakgebied en specifieke vaardigheden blijven ontwikkelen. Dit is volgens hem nodig voor het beheersen van hun vak, zodat ze kunnen blijven groeien als micro-ondernemers.

De minister heeft een speciaal woord van waardering uitgesproken naar twee vrouwen toe die met succes de trainingen GAWASA en Electro Huisinstallatie, welke verder alleen bestond uit heren, hebben afgerond.

Ook een mannelijke cursist werd geprezen door de bewindsman voor zijn succesvolle deelname aan de training Textiele Werkvormen, die voorts alleen uit vrouwen bestond. Hiermee hebben deze cursisten volgens de bewindsman gedemonstreerd dat mannen en vrouwen gelijk zijn op de arbeidsmarkt en dat er geen specifieke mannelijke of vrouwelijke beroepen bestaan.

OOK INTERESSANT
Expo archiefstukken toont verbinding emancipatiestrijd Suriname-Nederland

Afgezien van deze drie cursisten, stelde hij de gehele groep geslaagden als voorbeeld en als motivatie voor andere Surinamers om ook een vak te gaan leren bij de SAO.

De overige sprekers waren: Naomi Esajas-Friperson die voorzitter is van de raad van bestuur van de SAO, Joyce Lapar die directeur is van de SAO, de burgervader van Commewijne, Mohamedshafiek Radjab, en het DNA-lid, Roy Mohan. Allen hebben de cursisten moed ingesproken om door te gaan met het zich ontwikkelen in hun vakgebied.

Esajas-Friperson heeft de geslaagden van de training Textiele Werken die direct een aanvang maken met de training voor gevorderden, als voorbeeld gesteld voor anderen die twijfelen aan hun wilskracht.

Lapar beschouwde de certificaatuitreiking aan de 44 personen in Commewijne als een historisch moment, want het zou volgens haar intussen 15 jaren geleden zijn dat de SAO, certificaten had uitgereikt aan cursisten in Commewijne. De burgervader en het DNA-lid, hebben hun tevredenheid geuit over deze trainingen in het district.

Ze vertrouwen erop dat de opgedane kennis en vaardigheden uiteindelijk zullen leiden tot micro-ondernemingen in het district die op hun beurt zullen zorgen voor werkgelegenheid en welvaart in Commewijne.