fbpx
Santokhi: Verkiezing Bouterse en Adhin wil van meerderheid

“De verkiezingen in De Nationale Assemblee(DNA) voor de hoge functies, zijn het resultaat van de algemene verkiezingen voor leden van De Nationale Assemblee, van de districtsraden en ressortraden die op 25 mei 2015 zijn gehouden. Hierbij is de wil van het volk in meerderheid tot uitdrukking gebracht, en is uitvoering gegeven aan de beginselen van de democratie welke voor ons van bijzonder grote betekenis is. De VHP respecteert de uitslag van de algemene verkiezingen alsook deze verkiezingen voor de hoge functies van staat, thans in de DNA”, zei VHP-voorzitter vandaag in zin toespraak in de DNA.

Na de herverkiezing van Desi Bouterse tot president en de verkiezing van Ashwin Adhin tot vicepresident zei Santokhi in zijn felicitatieboodschap dat een bijzonder grote verantwoordelijkheid is gelegd op de twee personen.

“Een verantwoordelijkheid die in zich houdt uitvoering te geven aan de taken, zoals die zijn vastgelegd in onze constitutie en in andere wettelijke regelingen.

Een verantwoordelijkheid voor de welvaart en het welzijn van heel het volk – ongeacht de politieke kleur danwel anderszins – en van iedere burger in de samenleving.

Een verantwoordelijkheid naar de uitdagingen in diverse sectoren van de maatschappij :
o uitdagingen in ons financieel-monetair bestel,
o uitdagingen van sociaal-economische aard,
o uitdagingen op het stuk van de politiek-bestuurlijke orde
o alsook die in de sfeer van de sociaal-maatschappelijke sector.

Ik wens dan ook de hoop uit te spreken dat de President met zijn regering in staat zal zijn, om een zodanig beleid uit te stippelen en, dat adequaat in uitvoering zal brengen, zodat zowel elke Surinamer als individu, als de natie Suriname in haar geheel, op een adequate wijze zal kunnen gedijen.

Ik wens de hoop uit te spreken dat heersende controversen, waar die bestaan, plaats zullen maken voor een klimaat van begrip voor elkaar en wederzijds respect.

Moge er een klimaat van rust en veiligheid worden bevorderd, die de voorwaarden kunnen scheppen voor een vredige en vooruitstrevende samenleving in ons aller geliefd Suriname.

Moge de president in staat zijn tot verheffing van de kwaliteit van het bestaan en de waardigheid van elke Surinamer en die van onze natie.

Daar waar het nationaal belang zulks vereist zal de VHP zoals de historie dat telkenmale heeft bewezen een positieve bijdrage blijven leveren alsook in gevallen van redelijkheid en billijkheid in ’s landsbelang.

Aan de heer Bouterse als verkozen president wens ik succes toe. Aan de heer Adhin als verkozen vicepresident wens ik succes toe”, aldus Santokhi.

Meer nieuws

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…