fbpx

Santokhi staat stil bij belang instandhouding democratie tijdens ‘Summit for Democracy’

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 9 en 10 december heeft de Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, geparticipeerd aan de tweedaagse virtuele ‘Summit for Democracy’, die georganiseerd werd door de Verenigde Staten van Amerika (VSA) en voorgezeten door president Joe Biden.

Meer dan 100 deelnemers, waaronder staatshoofden regeringsleiders, internationale- en maatschappelijke organisaties, maakten deel uit van dit evenement.

Deze virtuele bijeenkomst van leiders was gericht op het bestrijden van corruptie, het verdedigen tegen dictatuur en het bevorderen van mensenrechten. Het maakte deel uit van een breder thema dat president Biden tijdens zijn ambtsperiode vaker benadrukt, namelijk dat de wereldwijde concurrentie in de 21e eeuw er een is die wordt bepaald door democratieën versus autocratieën en dat de VSA de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat democratieën zegevieren.

Tijdens zijn toespraak op 10 december gaf president Santokhi aan dat verkiezingen een belangrijk, fundamenteel onderdeel zijn van de democratie. ‘Voor een democratie waarin burgers zich ontwikkelen moeten we er zeker van zijn dat hun stem wordt gehoord en dat ze vrij zijn van vergeldingsmaatregelen voor de keuzes die vooral binnen het domein van de participerende democratie worden gemaakt’ hield de president de summit voor.

BEKIJK OOK
Muziektheatervoorstelling Apinti & Sambura op tournee door Suriname

Het Surinaamse staatshoofd gaf verder aan dat de in mei 2020 gekozen regering van Suriname in haar nationaal beleid hoge prioriteit stelt aan de principes van goed bestuur, sterke democratie, sterke democratische instellingen, de rechtsstaat en het waarborgen en beschermen van mensenrechten.

De president benadrukte hierbij dat de rechtsstaat een aspect is welke ervoor zorgt dat wij weten dat de gevolgen van onze acties niet willekeurig zijn, maar voorgeschreven door wetten.

‘Wetten, die gelden voor eenieder, ook voor degenen die door hun gelijken in de samenleving met officiële verantwoordelijkheid zijn belast. Het ondersteunt de democratie door te garanderen dat de overheid en het volg aan de wet rekenschap verschuldigd zijn’ onderstreepte de president.

Het Surinaamse staatshoofd gaf tenslotte aan dat de bevordering van de rechtsstaat een sociaal contract vereist tussen individuen, het maatschappelijk middenveld, de media, de overheid, de politie en alle andere sectoren van de samenleving, om corruptie te bestrijden. President Santokhi benadrukte dat corruptie de democratie en de rechtsstaat vernietigde omdat het de verantwoordingsplicht en transparantie belemmerde.