fbpx

Santokhi: Ramlila beschrijft de strijd tussen goed en kwaad

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi bezocht vrijdag Ramlila, het spel van Ram, op het sportcomplex van Kwatta.

Deze Ramila is georganiseerd door Stichting Sociaal, Culturele en Religieuze Jongeren van Leiding 9A.

Voorzitter Santokhi gaf aan dat de Ramayan, ook wel de Ram Charit Manas, geschreven is in het jaar 1574 (16e eeuw). Het is het beroemdste literaire meesterwerk van de schrijver Goswami Tulsidas, waarmee zowel de Hindoe literatuur als de wereldliteratuur is verrijkt.

Bij elke Ramlila-opvoering mogen we dan ook met trots vermelden dat Ramlila is opgenomen in het werelderfgoed programma van de Unesco (onderdeel van de VN) bedoeld om het wereldgeheugen te beschermen, haalde Santokhi aan.

“De Ramayan geeft op heel eenvoudige wijze de diepste filosofische ideeën van de Vedanta weer, die voor ieder mens toegankelijk zijn. Ramlila beschrijft de strijd tussen goed en kwaad.”

“Het ‘spel van Ram’, Ramlila, blijft ons inspireren, ook na 445 jaar. Het vertelt over ideale intermenselijke betrekkingen en algemeen menselijke verhoudingen, die voor alle mensen gelden, ongeacht ras, taal of geloof.”

“Deze jaarlijks terugkerende Ramlila heeft bijzondere aspecten die belangrijk zijn om bij stil te staan. Het heeft een religieuze betekenis uit de Ramayan. Het gaat hierbij om de dharma, de leer van het juiste gedrag, van de juiste levenswijze van de mens en zijn plaats in de maatschappij en in de wereld. Hoe word je een goed mens.”

BEKIJK OOK
Menstruatiearmoede in Suriname pak je niet aan met verkoopdagen

“Het heeft een morele boodschap over de strijd tussen goed en kwaad, over rechten en plichten van de mens naar de medemens toe. Het gaat over handeling en gedrag van de mens ten opzichte van God en de natuur, mens en maatschappij en cultuur en beschaving. De pedagogische betekenis van de Ramlila is dat de jeugd spelenderwijs de culturele tradities leert die ook bijdragen tot karaktervorming.”

“In culturele betekenis gaat het om de Ramayan van Tulsidas als grondslag voor de Ramlila. Een ander bijzonder aspect van de Ramlila is de sociale betekenis ervan. Mensen van de buurt en verre omgeving, mensen uit alle bevolkingsgroepen komen bij elkaar om naar de opvoering van Ramlila te kijken. Dit is van niet te onderschatten nationale betekenis.”

“Laten wij in Suriname, meer nog in deze tijd van sociaal- economische crisis en moreel verval, de Ramayan van Tulsidas als lichtend voorbeeld blijven volgen. Als we verantwoordelijk willen leven en handelen dan hebben we de dharma nodig om op een meer verantwoordelijke manier te leren denken omdat het lot van onze samenleving, maar ook het lot van de wereld in onze handen ligt.”