Santokhi is de beste kapitein om het zinkend schip Suriname weer vlot te trekken

INGEZONDEN- Het is erg jammer dat een merendeel mensen in Suriname helemaal niet door heeft dat Suriname een zinkend schip was toen het roer in 2020 werd overgenomen door president Chan Santokhi en vp Ronnie Brunswijk.

Het opmerkelijke is daarnevens dat zelfs dit politieke tweetal voorafgaande aan de verkiezingen totaal geen inzicht had hoe diep het schip Suriname al was gekapseisd.

Kennelijk leefden ze in de veronderstelling dat de schade heel erg meeviel en het land op korte termijn weer in normaal vaarwater zou kunnen worden gebracht.

Maar de realiteit blijkt helaas heel anders.

Er moet toegegeven worden dat het een veilig gevoel geeft dat Santokhi de kapitein van het schip in nood is. Er is momenteel namelijk geen persoon te bedenken die het beter zou kunnen doen.

Ik waag te beweren dat andere politieke leiders precies dezelfde weg zouden zijn opgegaan als hun voorganger. Het pad van verspilling, corruptie en onverantwoord lenen.

Om de zieke Surinaamse economie weer beter te maken is het onvermijdelijk om verregaande bezuinigingsmaatregelen door te voeren.

Uiteraard zijn deze pijnlijk en wordt vooral het financieel zwakke deel van de samenleving hard getroffen. Maar helaas bestaan er geen toverformules.

Een schrale troost is dat er in ieder geval op langere termijn hoop is op herstel. Dat zou zeer zeker niet het geval zijn indien de vorige coalitie haar macht had geconsolideerd.

Dan was de schade aan het land niet meer te overzien.

Het wrange is dat de veroorzakers van al deze ellende het zinkend schip allang hebben verlaten.

Met een reddingsbootje zijn deze wezens veilig en wel – met medeneming van zakken vol miljoenen Amerikaanse dollars- aan de kust aangemeerd, het volk achterlatend in diepe misère.

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]