fbpx

Santokhi installeert functionele kernen in Nickerie

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft in het weekend een aantal functionele kernen in het rijstdistrict Nickerie geïnstalleerd.

Ten huize van de familie Nasrullah aan de Awad Husseinweg in de Corantijn polder is een grote kern geïnstalleerd. Deze grote kern, die bestaat uit 635 leden, is onderverdeeld in 6 kernen en staat onder leiding van Hadji Safar Ilahibaks.

De statuten van de partij zijn zodanig gewijzigd dat een kern niet meer gebiedsgebonden hoeft te zijn. Een groep van gelijkgerichte mensen en of gelijkgerichte belangen mag zich ook organiseren tot een functionele kern van de partij. Dat kan dus ook op basis van geloof zoals de kern van Hadji Nasrullah.

Verpleegkundigen van een ziekenhuis kunnen ook een functionele kern vormen en zich bij de partij aansluiten, ongeacht hun woonplaats. Maar de mensen mogen geen lid zijn van de partij en ook geen lid van een reeds bestaande kern.

Nieuwe VHP’ers, die zich aandienen als persoon of in groepsverband hebben dus de keus om toe te treden tot een reeds in hun gebied bestaande kern of tot een nieuw op te richten functionele kern.

De functionele kernen hebben na bekrachtiging door het hoofdbestuur ook stemrecht op het partij congres en helpen daarmede ook bepalen welke richting de partij opgaat.

Voor de aanvang van de bijeenkomst aan de Awad Hussein weg werd 1 minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de zinloze terroristische aanslag op 2 moskeeën in Nieuw Zeeland. De kern onder leiding van hadji Safar Ilahibaks heeft te kennen gegeven onvoorwaardelijk de Orange movement te ondersteunen teneinde Suriname te redden.

BEKIJK OOK
Economische illusies van valse profeten

Santokhi sprak zijn waardering uit aan het adres van deze nieuwe VHP’ers, die de stap hebben genomen om zonder enige voorwaarde, de Orange Movement massaal te ondersteunen. Maar het verbaast hem niet want dagelijks ziet hij personen en groepen van personen in de wagons van de Oranje beweging springen om hun bijdrage te leveren om Suriname te redden.

Aan de Koulen weg te Nieuw-Nickerie werden ten huize van de familie Crawford 3 kernen geïnstalleerd en deze kernen staan onder leiding staan van Marjorie Crawford. Het gaat om de kern Nieuw-Nickerie met een registratie van 186 nieuwe VHP’ers, kern Wageningen met 86 nieuwe redders van Suriname en kern Statenweg met 56 nieuwe Oranje movers.

Zowel bij de eerste als tweede bijeenkomst hebben de nieuwe VHP’ers, aangeven dat zij heel hard zullen werken om de 5 zetels van Nickerie, voor de VHP binnen te halen zodat de VHP samen met het volk, Suriname kan redden.

In zijn slotwoord zei Santokhi dat in 2020, de kiezers maar 2 keuzes hebben, namelijk: “Kiezen voor het huidig beleid en daarmede regelrecht naar de afgrond gaan of kiezen voor de Oranje beweging om Suriname te redden. Het stemt ons goed dat wij nu merken, dat steeds meer Surinamers kiezen voor ‘Red Suriname.