Santokhi: hervormingen doen soms pijn

“Hervormingen doen soms pijn. Ik weet dat en ik erken dat. Ik ben niet blind of doof. En ik wil daarom ook iedereen bedanken die zich inzet om de partij gereed te maken voor de toekomst. Vooral degenen die pijn hebben gevoeld en toch loyaal zijn gebleven. Zij weten ook dat we hervormen om te groeien. Niet voor eigen belang, maar voor het belang van onze burgers, onze kiezers. De VHP voert een nationale strategie, we zijn actief in alle districten. We gaan voor het nationale belang van Suriname, waar ruimte is voor alle Surinamers, ongeacht, ras, geloof, afkomst of sekse. We brengen de partij terug naar de basis. Daarbij vergeten we onze oorspronkelijke achterban niet”, sprak VHP-leider Chan Santokhi dinsdagavond tijdens een herdenkingsdienst ter gelegenheid van 69 jaar VHP.

Santokhi bedankte eenieder die zich ingezet heeft om de partij de afgelopen jaren in stand te houden, maar ook eenieder, die zich dagelijks inzet om de partij gereed te maken voor de toekomst. “Vooral degenen die zich op bepaalde momenten minder prettig hebben gevoeld en toch loyaal zijn gebleven. Deze groep van personen en de steeds groter wordende nieuwe groep van nieuwe VHP-ers dragen dagelijks bij tot het transformatie-proces van de Partij, die in feite van de VHP een beweging maken, de Nieuwe VHP”, haalde hij aan.

Toestand in het land

Santokhi bleef ook stilstaan bij de situatie in het land. “Partijgenoten, verjaardagen vieren we meestal uitbundig en feestelijk. Maar de staat waarin ons land zich thans bevindt, geeft ons daar geen aanleiding toe. De burgers van het land, onze leden en sympathisanten merken dat elke dag. Ze maken zich ernstige zorgen over de situatie nu en de toekomst van het land. Het is daarom aan ons, als grote partij, om de burgers weer perspectief te bieden. Het vooruitzicht dat hun kinderen een toekomst hebben. Hoop bieden, dat we samen kracht hebben om Suriname weer tot bloei te brengen. Vrienden, de VHP is de partij voor dat nieuwe perspectief, de partij voor de toekomst, de partij die Suriname weer tot bloei zal brengen”.

Hervormingen

“Wij weten allemaal dat we als partij moeten hervormen om te groeien. We worden groter en sterker met een steeds groeiend en breder wordend sociaal maatschappelijk en politiek draagvlak, waarbij wij brede ondersteuning merken van de totale samenleving op het totale grondgebied van Suriname
Waarom zeg ik dit met zoveel overtuiging? Ik zeg dit omdat de VHP zich in zijn 69 jaar steeds weer heeft weten aan te passen. Zich steeds weer heeft weten te hervormen. We vergeten soms waar die “H” in de naam VHP voor staat”, haalde Santokhi aan.

Die hervormingen zijn volgens hem geen doel op zich. “Ze zijn het middel om er voor te zorgen dat we als partij gereed zijn voor nieuwe uitdagingen. En de uitdaging waar we nu voor staan is om de verbroederingspolitiek van wijlen onze grote voorman Jagernath Lachman voort te zetten. Om de partij te transformeren naar een brede nationale partij”.

Het begon volgens Santokhi als verbroedering tussen onze bevolkingsgroepen, verbroedering tussen politieke partijen, verbroedering om de onafhankelijkheid mogelijk te maken, verbroedering om van een militaire regime weer te democratiseren. Nu in 2018 gaat het om verbroedering structureel inhoud te geven nationaal naar alle groepen toe, maar ook binnen de partij.(GFC)

Overige berichten