fbpx

Santokhi: coalitie zoekt nieuwe LVV-minister binnen gelederen VHP

De afgelopen dagen is er volgens VHP – fractieleider Chandrikapersad Santokhi een verhevigde aandacht voor de vele corruptiegevallen bij het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV) en de druk op minister Soeresh Algoe. “Was het voorheen de oppositie met name de VHP, die de corruptiegevallen presenteerde, merken we nu dat de coalitie wel dezelfde taal spreekt als de oppositie, met name bij de corruptie over de visserijvergunning”, haalt hij aan.

De VHP heeft de afgelopen periode aandacht gevraagd voor onder meer: de aankoop rijstpelmolen, visvergunningen, Surzwam, dubieuze verkopen van LVV percelen en dubieuze rijstdeal Petro Caribe. Echter sprak de coalitie echter tegen, benadrukt Santokhi.

Santokhi: “wat is er precies aan de hand? Waarom neemt de coalitie de minister van LVV niet meer in bescherming? Waarom werd de minister van OW in bescherming genomen, terwijl het een concreet geval was van corruptie? Waarom worden de andere gevallen van corruptie bij de andere ministeries niet aan de kaak gesteld door hun”, vraagt hij.

Hij meent dat het duidelijk is dat de minister van LVV opgeofferd zal worden door de coalitie om het gezag van de regering enigszins te redden. Het politiek draagvlak voor de minister is komen weg te vallen.

De minister haalde in DNA aan dat hij de corruptiegevallen niet kan onderzoeken, omdat hij bedreigd werd door een DNA-lid. Hij zou ‘naar huis gestuurd worden’, volgens het DNA – lid.

OOK INTERESSANT
Zorgwekkende behandelkloof van ruim 90% bij depressie en 81% bij problematisch alcohol

Met de antwoorden bracht de minister zich volgens Santokhi nog dieper in het politiek drijfzand. “Maar er speelt nog meer”, weet Santokhi. De kwestie rond Algoe is volgens hem een afleidingsmanoeuvre, “omdat terwijl men aan de minister van LVV een brevet van ongeschiktheid geeft, is de coalitie al enkele weken bezig een nieuwe minister van LVV te zoeken. Zeer opvallend is dat die kandidaat gezocht wordt bij personen, die aan de VHP gelieerd zijn. Duidelijk is dat de coalitie geen geschikte kandidaten heeft, maar tegelijkertijd probeert men in te breken binen de VHP, niet zozeer om goed beleid uit te voeren, omdat er simpelweg geen geld is voor beleid, maar slechts om ruis te creëren binnen de VHP”.

De VHP is volgens Santokhi echter een sterke partij en is niet gevoelig voor ruis.
Voor de VHP blijft LVV een belangrijk ministerie voor het duurzaam ontwikkelen van de agrarische en de productiesector. “Ongeacht wie daar komt, zullen we de druk blijven uitoefenen op het ministerie en zo ook op de totale regering om de gepleegde corruptie aan te pakken en beleidsombuiging te eisen naar een productiegericht beleid. Wij volgen de ontwikkelingen en de scenario’s op de voet”, aldus Santokhi.(GFC)