fbpx

Santokhi: capaciteit Rekenkamer zwak

De capaciteit van de Rekenkamer is zwak en krijgt zij niet of onvoldoende informatie van de overheid om haar werk goed te doen. Dit is een kenmerk van onbehoorlijk bestuur, zegt VHP – parlementariërs Chandrikapersad Santokhi.

Vandaag heeft hij met de oppositieleden, Gregory Rusland en Carl Breeveld, de informatiesessie bijgewoond van de Rekenkamer van Suriname, die internationale bijstand krijgt van internationale audit instituten, zoals Intosai, met haar werkarm IDI. De coalitie was niet aanwezig.

Het doel van de sessie, waarbij relevante stakeholders betrokken werd, was om de onafhankelijkheid en de effectiviteit van de Rekenkamer te bespreken en hoe die te versterken, en ook om naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van haar controle taken te kijken.

“Belangrijk is dat de gelden van het land toebehoren aan het volk van Suriname, en dat de regering alle uitgaven moet verantwoorden, en dat de rekenkamer hierbij in staat gesteld moet worden om optimaal controle te kunnen uitoefenen op de staatsuitgaven. Suriname is al negatief beoordeeld door “het fiscal transparency report” van de State department, en dat is niet goed”, aldus Santokhi.