Santokhi brengt beleefdheidsbezoek aan de Amerikaanse ambassadeur

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft donderdag na een uitnodiging een kennismakingsbezoek gebracht aan de onlangs aangetreden ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Karin Williams. Het bezoek vloeit mede voort uit het streven van de VHP om goede betrekkingen aan te gaan, te onderhouden en te versterken met vertegenwoordigingen van alle bevriende Staten. Meer in het bijzonder die landen uit de regio met wie een historische band van vriendschap bestaat.

In het onderhoud met ambassadeur gaf Santokhi een uiteenzetting van de nieuwe organisatiestructuur en de nationale doelstellingen van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij. Bijzondere nadruk werd daarbij gelegd op het moeizaam uitgevoerde proces van interne transformatie die nodig was de gestelde politiek- economische doelen te kunnen verwezenlijken.

Een daarvan, volgens Santokhi het allerbelangrijkste n.l. het tot stand brengen van een politiek huis voor alle Surinamers, begint reeds zichtbare vormen aan te nemen getuige de huidige etnische regenbooguitstraling van de Oranjepartij. Ook in financieel-economisch opzicht boekt de VHP-successen, in het bijzonder met de uitvoering van de z.g. “slimme projecten”.

Kleine nijverheidsactiviteiten zoals de productie van cassavemeel, pomtayer, bananenchips, kwak, gember en het vervaardigen van kleding. Deze politieke en sociaal- economische dynamiek in de samenleving is inmiddels bekend geworden onder de naam: “de Oranjebeweging”.

Ambassadeur Williams toonde oprechte interesse in het maatschappelijk werk van de VHP en gaf aan in het algemeen alles te verwelkomen wat kan leiden tot vooruitgang en verheffing van een samenleving. Ook verklaarde zij uitgesproken pleitbezorger te zijn van de werking van de democratische rechtsstaat en van goed bestuur.

“De regering van de Verenigde Staten zullen daarom met ieder land die deze beginselen in het landsbestuur consequent naleeft goede betrekkingen blijven onderhouden”. De ambassadeur gaf zijdelings voorts aan dat de regering van de Verenigde Staten momenteel tegen een bestuurlijke crisis aankijkt en dat het zicht op beëindiging daarvan nog vaag is.

Nochtans zal zij de tot uitdrukking gebrachte goede wensen van de VHP-voorzitter gericht aan de regering van de Verenigde Staten met genoegen overbrengen en wenste hem veel succes toe met de verdere uitvoering van zijn politieke taken en werkzaamheden.(GFC)

Overige berichten