fbpx

Santokhi betreurt berichtgeving BNR en eist rectificatie

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi betreurt het ten zeerste dat de Nederlandse journalist, Roelof Hemmen, van BNR oneigenlijke conclusies heeft verbonden aan hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem woensdagochtend.
Gevraagd naar de uitlevering van een Surinamer, heeft de VHP-voorzitter slechts aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en de rol van het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht in deze.
Op geen enkel moment heeft de VHP-voorzitter gesuggereerd of gezegd dat hij openstaat voor uitlevering van een Surinamer, in dit geval de persoon van de zittende president. Het is bekend dat Surinamers, volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden.
De VHP betreurt dat deze Nederlandse journalist gemeend heeft onjuiste conclusies te verbinden aan een interview welke gericht was op het aangeven van de noodzaak tot verbetering van de relaties.
VHP voorzitter: “Ons land kampt met zoveel andere problemen van financieel-economische en maatschappelijke aard en de aandacht van de VHP gaat daar naar toe. Op basis van de stembus uitslag wordt thans eensgezind gewerkt aan een sterke coalitie, welke in de afgelopen dagen maatschappelijke organisaties heeft geconsulteerd in voorbereiding van het regeerprogramma. Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren.”
Intussen heeft de VHP om een rectificatie gevraagd van het gewraakt bericht.
“Tijdens dat interview werden hem vragen gesteld inzake de positie van de heer Bouterse na het aantreden van een nieuwe regering. Op geen enkel moment heeft de heer Santokhi in die vragen aangegeven dat hij overweegt de heer Bouterse uit te leveren aan Nederland. De heer Santokhi’s positie is consequent dat kwesties over het ten uitvoer leggen van rechterlijke vonnissen afgehandeld moeten worden binnen het geldende rechtssysteem. Dat dient onafhankelijk te gebeuren zonder politieke inmenging.”
“Wij tekenen protest aan en achten onmiddellijke publieke rectificatie noodzakelijk van het artikel dat BNR heeft geplaatst met als kop “SANTOKHI STAAT OPEN VOOR UITLEVERING BOUTERSE AAN NEDERLAND”. De kop is tendentieus en dekt op geen enkele wijze de inhoud van het interview en de intenties van de heer Santokhi.”
“Namens de heer Santokhi verzoeken we u daarom dit artikel nog vóór de uitzending van donderdag 11 juni 10 uur Nederlandse tijd te rectificeren en er voor te zorgen dat het een correcte weergave is van de woorden van de heer Santokhi,” aldus Rajendre Khargi, woordvoerder van Santokhi.

BEKIJK OOK
Keti Koti worstelspektakel op Ramcharan’s Playground