fbpx

Santokhi belooft breder, gestructureerd en ruimer programma voor aanpak armoedevraagstuk

GFC NIEUWS- De aanpak van het armoedevraagstuk vereist een breder programma.
President Chandrikapersad Santokhi erkent dat er meer in de armoedeaanpak geïnvesteerd moet worden. Het staatshoofd zei tijdens een persconferentie zaterdag in Nickerie zelf geen voorstander te zijn van een pakkettensysteem, maar dat het nu niet anders kan.
Hij merkt echter op dat het systeem om armoede aan te pakken beter moet. Met de SRD 300 bonussen is bewezen dat met het storten van de gelden wel betere mogelijkheden zijn. Echter kan op deze manier niet eenieder worden bereikt.
De regering zal daarom komen met een breder, gestructureerd en ruimer programma om dit vraagstuk te beheersen. Dit zal niet alleen het storten van gelden betekenen, maar waarbij subjectsubsidie zal plaatsvinden en meer werkgelegenheid zal ontstaan. Binnenkort zal dit integraal pakket van maatregelen gepresenteerd worden. Het zal niet alleen onderdeel zijn van het armoedebeheersingsprogramma, maar ook onderdeel van het uit te voeren programma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF eist namelijk een goed sociaal vangnet voor de bevolking.
President Santokhi zegt dat er rond medio december op technisch niveau een understanding moet zijn bereikt met het IMF, waarmee de regering al enkele maanden in onderhandeling is. Hij verduidelijkt dat niet het IMF een programma maakt voor Suriname, maar dat Surinamers dat doen voor Suriname. Het gaat om een eigen plan dat moet voldoen een de normen en criteria van het IMF.
Het staatshoofd wil hiermee paniekbeelden die gecreëerd worden over de gang naar het fonds wegnemen. Hij geeft aan dat de overeenkomst in de tweede of derde week van januari op het hoogste IMF-niveau uitgevoerd moet worden en waarbij Suriname de beschikking kan krijgen over 650-700 miljoen US dollar voor drie jaar.
In deze periode zullen de economie en internationale kasreserve gestabiliseerd moeten worden en geïntervenieerd worden op de koersenmarkt. De bondholders waarmee onlangs een stand still is bereikt, vragen ook dat spoedig een overeenkomst met het IMF wordt bereikt.

BEKIJK OOK
Ex-vicepresident Adhin gedagvaard door het OM