fbpx

Sandew Hira praat met Choennie en Meye

Deze week hebben Sandew Hira en bisschop Karel Choennie gesprekken met elkaar gevoerd in het kader van een mogelijke samenwerking tussen het bisdom en het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek geweld op het gebied van Dialoog, Waarheidsvinding en Verzoening.

Voorzitter Humphry Jeroe van het Comité en vicaris-generaal Esteban Kross hebben deze gesprekken voorbereid en daaraan deelgenomen.

De gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen, maar hebben niet geleid tot een concrete samenwerking. De verschillen in benadering zijn daarvoor te groot gebleken.

Het bisdom wil een traject van dialoog, waarheidsvinding en verzoening koppelen aan een gerechtelijke uitspraak in de 8 December zaak. Het Comité wil dat traject onafhankelijk van deze uitspraak en plaatsen in een breder kader van politiek geweld.

Het bisdom en het Comité blijven in contact met elkaar, hoewel er geen concrete samenwerkingsplannen zijn gemaakt.

In diezelfde week hebben Hira en Jeroe een gesprek gevoerd met bisschop Steve Meye van de Volle Evangelie om nadere invulling te geven aan de overeenkomst die Gods Bazuin en het Comité gesloten hebben voor het verlenen van geestelijke bijstand aan slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld.

In alle kerkgemeenten van Gods Bazuin zal de komende maanden een inventarisatie worden gemaakt van individuen en families die slachtoffer of nabestaande zijn van politiek geweld en in aanmerking willen komen voor geestelijke bijstand. Er zal een administratie hiervoor worden opgezet met het Comité.

Ook zijn er afspraken gemaakt om het traject van dialoog en verzoening verder uit te dragen in de samenleving.(GFC)

Overige berichten