Samenwerkingsrelatie Suriname en Servië verstevigd

De Nationale Assemblée (DNA) heeft donderdag goedkeuring gegeven aan de ontwerpwet houdende goedkeuring van de “vriendschap en Samenwerking republiek Suriname en Republiek Servië.”

Dit wetsproduct is aangenomen met 30 stemmen.

Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerkingsrelaties te verstevigen en verder te bevorderen tussen de twee landen op economisch-, commercieel-, financieel-, industrieel-, wetenschappelijk-, technisch-, educatief- en cultureel gebied.

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons heeft kort na aanname van het wetsproduct aangegeven, dat er al enige tijd projecten samen worden uitgevoerd met Servië en dat deze tot nu toe positief zijn verlopen.

Overige berichten