fbpx
Samenwerking S&J met International Youth Fellowship voor welzijn jongeren

GFC NIEUWS- Een delegatie van de International Youth Fellowship (IYF) van Zuid- Korea bracht van 13 – 16 november een bezoek aan Suriname.

De IYF is een wereldwijde organisatie, die zich toelegt op de intellectuele en emotionele groei van jonge mensen over de gehele wereld. Deze organisatie is in 80 landen opgericht. H

et ministerie van Sport- en Jeugdzaken was verantwoordelijk voor de facilitering van de delegatie.

Op uitnodiging van de IYF heeft minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken in juli een bezoek gebracht aan Zuid-Korea, waar zij deelgenomen heeft aan de Ministers of Youth World Forum and the World Educational Leaders Forum.

Tijdens het forum heeft zij het jeugdbeleid en ook de uitdagingen waarmee de Surinaamse jeugd te kampen heeft gepresenteerd.

Op basis hiervan was de IYF voornemens een bezoek te brengen aan Suriname, teneinde invulling te geven aan de versterking van de onderlinge relatie.

Tijdens het bezoek zijn verschillende activiteiten ontplooid samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Er zijn pilot mind-education sessies verzorgd aan studenten op middelbaar en universitair niveau, alsook voor andere doelgroepen die zich bezighouden met jeugdigen.

Verder heeft het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de IYF een Memorandum of Understanding (MOU) getekend die een raamwerk biedt waarbinnen beide partijen in onderling overleg zullen werken aan de verdere ontwikkeling van de jeugd voor wat betreft hun emotionele en intellectuele groei.

De Surinaamse jeugd kampt met tal van uitdagingen. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is tezamen met de andere ministeries drukdoende met het uitvoeren van een dusdanig jeugdbeleid waar speciale aandacht aan deze jongeren wordt besteed.

Tegelijk wordt ook preventief opgetreden, door middel van verschillende projecten om de jeugd positief bezig te houden.

Middels de samenwerking met de IYF zal vanuit een andere benadering, een meer psychologische benadering, getracht worden om de jeugd te ondersteunen en ze weerbaar te maken tegen de hedendaagse uitdagingen.

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….