Samenwerking rechtsstaat Suriname-Nederland reeds begonnen

GFC NIEUWSREDACTIE- De samenwerking op het gebied van de Surinaamse en Nederlandse rechtsstaat is reeds aangevangen.

“We zijn al begonnen met de samenwerking binnen de grenzen van de mogelijkheden die er waren”, zegt de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi, doelend op het afgelopen zittingsjaar.

Hij reageert hiermee op een vraag die gesteld is over de samenwerking op het gebied van de rechtsstaat tijdens de persconferentie in verband met het werkbezoek van de Surinaamse regering aan Nederland.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Aziatische vrouw teleurgesteld omdat haar kindjes niet wit genoeg lijken nadat ze met blanke man kinderen krijgt

De samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit is reeds aangescherpt.

“De afgelopen periode hebben we in gevallen waarbij personen die gezocht werden hier in Nederland en die uitgeweken waren naar ons territoir of het territoir van onze buurlanden ervoor gezorgd dat zij teruggebracht zijn naar Nederland, om zich te onderwerpen aan strafrechtelijke onderzoekingen.”

“Aan de andere kant zijn er samenwerkingsvormen tussen het Hof van Justitie, rechterlijke macht en raad voor rechters op het gebied van trainingen en bijstand aan Suriname. Nu wordt het gestructureerd en geïntensiveerd”, zegt president Santokhi.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten