Samenwerking PTC en HJ Group of companies

Op 29 januari hebben de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) en HJ Group of companies een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De overeenkomst geeft gestalte aan onderlinge samenwerking in het aanbieden van stageplaatsen. Het is een eerste stap naar samensmelting van onderwijs met het bedrijfsleven en vice versa.

Deze samenwerking biedt de PTC-studenten de gelegenheid stage te lopen, projecten en afstudeeropdrachten uit te voeren binnen één van de bedrijven van de Group. H.J. Group draagt hiermee bij aan het ontwikkelen van kader voor het bedrijfsleven. Competentiegericht onderwijs eist van de student dat deze de kennis meteen toepast in de praktijk.

Directeur Chandoesing van HJ Group of companies, benadrukt dat de onderneming behoefte heeft aan geschoold kader. “Wij zijn het verplicht aan Suriname een maatschappelijke bijdrage te leveren voor de verdere opbouw van Suriname.” Wij zijn ook bereid de professionele student in dienst te nemen binnen een van onze ondernemingen.

Robby Holband, directeur van het Polytechnic College (PTC), is blij met de samenwerking. Het is van eminent belang dat wij onderwijs dichter bij de praktijk brengen. Studenten leren in de praktijk wat van ze gevraagd wordt en hoe ze daarop direct moeten inspelen.

Het PTC moet contact blijven onderhouden met het bedrijfsleven om zodoende het curriculum sluitend te maken. Zowel het onderwijsinstituut als de student moet op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het is van toegevoegde waarde om samen te werken met een bedrijf die reeds 116 jaar bestaat en haar bestaansrecht heeft bewezen aan de Surinaamse gemeenschap en daar buiten, aldus Holband, die streeft naar een innige samensmelting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Overige berichten