fbpx

Samenwerking KMO-fonds en lokale banken

Om de afhandeling van financieringsaanvragen via het KMO-fonds te versnellen, is een nieuwe werkwijze ingesteld.

De lokale banken spelen hierbij een belangrijke rol. Het bestuur van het KMO-fonds heeft verder besloten dat ondernemers uit alle sectoren via het fonds een financiering kunnen aanvragen.

Het KMO-fonds heeft met de Hakrinbank en Godo-bank een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met andere banken worden nog gesprekken gevoerd, net als met de bankiersvereniging.

Een belangrijk nieuw element in de werkwijze is dat de ondernemer uiteindelijk zaken doet met een van de lokale banken. Als hij of zij voldoet aan de eisen van het KMO-fonds zal de lokale bank een lagere rente hanteren dan bij niet KMO-klanten.

De bank kan dit doen omdat het KMO-fonds een samenwerking is aangegaan met het Garantiefonds waardoor de risico’s voor de bank kleiner worden. Hierdoor zal de bereikbaarheid van financiering voor een grote groep kleine en middelgrote ondernemers (KMO) makkelijker worden. Dit zal een positief effect op de economische bedrijvigheid hebben.

De doelgroep die voor een financiering via het KMO-fonds in aanmerking komt zijn startende en doorstartende bedrijven die geen of onvoldoende onderpand hebben. Er is geen beperking ten aanzien van de sector waarin de ondernemers opereren.

BEKIJK OOK
Asabina blijft tot na verkiezingen 2025 politieke kar BEP trekken

De KMO-unit, een onderdeel van het Ministerie van HI en T, zal zich bezighouden met het begeleiden van ondernemers bij het proces van hun financieringsaanvraag. Dit zal ervoor zorgen dat de banken snel kunnen handelen, omdat alle relevante stukken al zijn voorbereid.

De KMO-Unit en de banken zullen samenwerken bij het opstellen van uniforme documenten. De begeleiding door de medewerkers van de KMO-Unit bestaat uit het helpen bij het maken en verzamelen van alle informatie die de bank nodig zal hebben om een financieringsaanvraag te beoordelen. De maximaal te verstrekken lening is SRD 250.000.

KMO-klanten die bij de Hakrinbank een lening afsluiten kunnen rekenen op een rentepercentage van 9,75 %. Dit is lager dan het gangbare percentage.

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een financiering via het KMO-fonds kunnen contact opnemen met de KMO-unit.