Samenwerking districtscommissariaat Marowijne en Chinese ambassade besproken

De Chinese ambassade zal ook haar bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Albina. Deze toezegging deed de Chinese ambassadeur aan de districtscommissaris van Marowijne tijdens zijn bezoek aan de ambassade in Paramaribo op zondag 15 juli. De districtscommissaris was vergezeld van de gewestelijke politiecommandant Iwan Accord en districtscommissaris Mike Nerkust.

De Chinese ambassade wilt de samenwerking met het districtscommissariaat van Marowijne en de stad Albina zo gauw mogelijk op gang brengen daar veel Chinese ondernemers zich hebben gevestigd in het centrum van Albina.

De ambassade heeft zich bereid verklaard te willen ondersteunen op het gebied van de hygiëne, met name de vuilophaal en vuilverwerking. Zij zal de mogelijkheid bekijken hoe zij zou kunnen inspelen in de behoefte van een kraakperswagen voor het ressort.

Het veiligheidsvraagstuk van Albina kwam ook aan de orde tijdens de meeting. Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling voor het grensstadje. Albina is een zeer belangrijke handelszone. De politie dient dus zichtbaar aanwezig te zijn voor het vergroten van het veiligheidsgevoel van de gemeenschap. De ambassadeur deed de toezegging voor de bouw van een appartementencomplex voor de politie van Albina. Hiermee zal voorzien worden in één van de basisvoorwaarden voor het wegwerken van de onderbezetting van de politie in Albina.

De ambassade wilt in de toekomst ook een cameramonitoringsproject voor Albina opzetten. Dit zou pas na een gedegen studie kunnen worden uitgevoerd.

Daniel onderstreepte de goede samenwerking tussen het districtscommissariaat van Marowijne en de Chinese vereniging van Albina. De vereniging schonk onlangs tien solar straatlantaarns aan het districtscommissariaat ten behoeve van Albina.(GFC)