fbpx

Samenleving niet voldoende bekend met witte stok

De samenleving is nog niet voldoende bekend met de witte stok als te zijn herkenning van iemand met een visuele beperking. In het verkeer wordt nog te weinig rekening gehouden met deze mensen en veelal wordt er geen voorrang aan deze groep verleend en wordt ze niet de gelegenheid geboden om over te steken.

De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden (NSBS) ziet het daarom als haar plicht om aandacht te blijven vragen voor de doelgroep en de Internationale Dag van de Witte Stok. Deze dag wordt jaarlijks op 15 oktober herdacht. De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. De stok biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen, en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun handicap.

De witte stok is een recente uitvinding: de jonge Parisienne Guilly d’Herbemont kwam op het idee in 1930. Ze stelde vast dat op straat noch de automobilisten noch de voetgangers oog hadden voor de blinden. Ze inspireerde zich op de witte stok van de politieagenten en slaagde erin de politieprefectuur van Parijs te overtuigen om blinden en slechtzienden een witte stok te laten gebruiken. Dit gewaagde en baanbrekende initiatief werd al snel bekend en kreeg zowel in Frankrijk als elders ter wereld navolging.

Dit jaar zal op zaterdag 10 oktober in samenwerking met het Surinaams Olympisch Comité een wandel- en trimloop gehouden worden. De start en finish is bij het SOC aan de Letitia Vriesdelaan.

 

Overige berichten