Samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in strijd tegen COVID-19

GFC NIEUWS- De samenleving moet haar verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat om de strijd tegen COVID-19.
Deze verantwoordelijkheid houdt in dat men in quarantaine gaat wanneer men Suriname binnenkomt; personen die ons land illegaal zijn binnengekomen moeten zich aangeven bij de autoriteiten en mensen die op de hoogte zijn van transporten en huisvesting van illegalen moeten deze informatie doorspelen aan de verantwoordelijke instanties.
Luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV)riep de samenleving de afgelopen week op een bijdrage te leveren: “Als je weet dat mensen illegaal naar Suriname komen, geef het door.” Veira is overigens ingenomen met de response uit de samenleving tot nog toe. “We krijgen heel wat informatie, telefoontjes, apps van mensen”, zegt ze.
De functionaris wijst erop dat een persoon die uit winstbejag iemand anders illegaal binnenbrengt, strafbaar is. Het Wetboek van Strafrecht schrijft vier jaar gevangenisstraf voor, terwijl de rechter ook een boete van de SRD.50.000 kan opleggen.
Hoewel er verschoningsrecht bestaat in geval het familie betreft, benadrukt Veira de verantwoordelijkheid die daartegenover staat. “Je hebt een verantwoordelijkheid voor anderen in huis en jouw omgeving,” aldus de functionaris, die eraan toevoegt dat illegalen op basis van die verantwoordelijkheid de autoriteiten moeten melden dat zij illegaal zijn binnengekomen en in quarantaine willen gaan.
Veira zegt dat militairen en agenten hun werk naar behoren doen, maar er zullen ook rotte appels zijn die tegen betaling anderen illegaal binnenlaten. Ook deze informatie wordt doorgespeeld. “Wanneer we weten om wie het gaat dan doen politie en leger precies wat ze moeten doen. We moeten de mensen pinpointen en voorbrengen en dan doet de rest wat ze moeten doen,” geeft de functionaris mee.
Volgens Veira zijn er sancties genoeg. Er zijn ook gesprekken hierover gevoerd met de procureur-generaal. Hij heeft aangegeven met zijn team nader te willen discussiëren hoe sancties getroffen kunnen worden.
Veira geeft aan dat er ook geen papieren tijger gemaakt moet worden, waarmee er dus niets kan worden begonnen. In eerste instantie wordt nu gekeken naar de ordemaatregelen en voor het opleggen van sancties wordt gebruik gemaakt van het politie Handvest.

Overige berichten