fbpx

Samenleving en politiek schenken te weinig aandacht aan verkeer

GFC NIEUWS- Het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) vindt dat er nog onvoldoende aandacht wordt geschonken aan het verkeer zowel door de samenleving alsook de politiek.

Om hier wat aan te doen, zal in samenwerking met de Inter-American Development Bank en andere partners een ‘Suriname Road Safety Workshop’ aangeboden worden op 26 augustus. Mede hierdoor beoogt men versterking aan te bieden aan het intersectorale werk op gebied van wegveiligheid in ons land.

Tevens krijgen participanten de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen op gebied van wegveiligheid, transportbeleid en infrastructuur.

In de verkeersveiligheidsmaand (VVM) die van 15 augustus tot 15 september loopt zal ook dit jaar weer aandacht geschonken worden aan veiligheidsaspecten in het verkeer.

Volgens statistieken in Suriname is hard rijden nog altijd een grote boosdoener bij het veroorzaken van een ongeluk. Kwetsbare verkeersdeelnemers zijn ook nog steeds de bromfietsers, fietsers en voetgangers.

Verkeersongelukken op de weg zijn de voornaamste oorzaak voor vroegtijdige dood en het krijgen van lichamelijke beperkingen wereldwijd in de leeftijd 5-29 jaar. Wij staan hier niet genoeg bij stil, zegt KSV.

BEKIJK OOK
Leerkracht Sanatan Dharmschool onder psychische behandeling vanwege seksueel molest en rancune op de werkvloer

In maart werd het ‘Strategisch plan voor Verkeersveiligheid 2018-2021’ gepresenteerd aan de Juspol-minister. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat verkeersongevallen nu ook als een medisch vraagstuk gezien worden.

Partners van het Platform Verkeersveiligheid zullen ook in deze maand aandacht besteden aan verkeersveiligheid over de weg. Zo heeft Telesur bij de launch van deze VVM-stickers uitgegeven met als tekst ‘Let op uw rijgedrag’.

“Wij weten dat ongewenst rijgedrag nog te vaak de oorzaak is voor slachtoffers. Dat brengt enorm veel leed met zich mee en heeft zeker ook een kostenplaatje.”

In Suriname zijn er op de 100.000 inwoners rond de 14 doden in het verkeer op de weg. Dat is hoger dan sommige Caricom-landen. Op dit ogenblik zijn er al 47 verkeersdoden genoteerd in ons land.

Het thema voor de achtste VVM is ‘Hard rijden brengt onnodig lijden’.