fbpx

Samen houden we het binnenland gezond, zuiver en schoon

Vrijdag 2 juni zal de geschiedenis ingaan als de heugelijke dag waarop een belangrijke stap is gezet in het schoonhouden van ons binnenland en dan met name het Boven-Surinamegebied.

Limbo Teego (schoon voor eeuwig) is sinds twee maanden actief met een bewustwordingsprogramma voor scholieren in de dorpen langs de rivier. Zij worden gestimuleerd om hun eigen afval niet zo maar weg te gooien en ook om zwerfafval in de dorpen en langs de rivier op te ruimen.

De school van Botopasi was de eerste die volledig mee wilde werken aan dit project en dus is het niet verwonderlijk dat de eerste megazakken met verzamelde plastic flessen en foambakken juist uit dit dorp kwamen.

Het betekent niet dat er meer vuil is in Botopasi dan in de andere dorpen, het betekent juist dat er nu minder vuil is en dat de schooljeugd van Botopasi serieus zaak maakt van een schone leefomgeving, meent de organisatie.

Met de vrijwillige medewerking van de schooljuffen van Botopasi en bootsman Louwtje met zijn prachtige Love Boat werden de zakken met ingezameld vuil van Botopasi naar Atjoni gebracht waar ze werden opgeslagen in het depot van de stichting Liembo die samen met Support Recycling Suriname zorg zal dragen voor het vervoer naar de stad en verdere verwerking van het afval.

Lindie Aboikoni, milieu pionier in het gebied en oprichter van de Limbi Teego movement, is erg blij met deze mijlpaal. ‘We hebben hiermee laten zien dat onze aanpak werkt en dat je met samenwerking daadwerkelijk iets kunt bereiken. De kinderen hebben het vuil ingezameld, met de hulp van Louwtje is het ons gelukt om het afval af te voeren en door de samenwerking met SuReSur zijn we verzekerd van een goed vervolgtraject”.

Andere stichtingen zoals SORTS van Loes Trustfull en UTGS hebben dit project ook sterk ondersteund. Aboikoni is trots op deze prestatie van de bewoners van het Boven-Surinamegebied en hoopt dat dit de eerste van vele transporten zal zijn. “Samen zullen en kunnen we het gebied schoon krijgen en houden”, besluit hij.(GFC)

Naar meer berichten...