fbpx

SAMAP vervolgt besprekingen over Matching Grant Facility

Het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) houdt een workshop voor haar stakeholders over the Value Chain Platform Inception for Roots, Tubers, Fruit and Vegetables.

SAMAP is een ontwikkelingspartnerschap die wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU), met als belangrijkste counterpart het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Het doel is om de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken, door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de markt.

Op 5 juli 2019 is de handleiding om in aanmerking te komen voor een Matching Grant Facility (MGF) gepresenteerd aan de stakeholders van SAMAP. De MGF is een ondersteuning naar boeren toe in de vorm van equipment.

In navolging van de presentatie zullen de komende dagen tijdens de workshop 4 sub-sectoren worden belicht. Op 10 juli wordt begonnen bij Roots and Tubers of te wel wortel en knolgewassen en daaropvolgend op 12 juli, de sub-sector fruit.

BEKIJK OOK
President roept jarige CLAD op uitdagingen aan te gaan

Aan de hand hiervan worden er Value Chain Factoren gecreëerd. Hieronder wordt verstaan het geheel proces vanaf het planten en inzaaien, tot het moment dat het bij de consument komt. De bedoeling is om de gehele waardeketen te belichten en te delen met de boeren die zich met die specifieke gewassen bezighouden.

Minister Rabin Parmesssar zal de opening van deze Workshop verrichten. Het ministerie stelt alles in het werk om de ontwikkeling van de agrarische sector ter hand te nemen. Met deze ontwikkelingen gaan verschillende zaken gepaard, namelijk hoe op een effectieve manier invulling te geven aan deze sector.

Verder moet de ondersteuning welke geboden wordt door de EU waardevast zijn, vandaar dat de waardeketen goed moet worden geformuleerd aan de producenten, met name de landbouwers zodat zij zich er van bewust zijn dat zij deel uitmaken van het geheel proces.