SAMAP rondt eerste ronde Matching Grant Facility succesvol af

GFC NIEUWS- Inzenders van Paramaribo, Wanica, Para en Commewijne, die in aanmerking zijn gekomen voor een Grant van de Suriname Agriculture Market Access Project, (SAMAP), zijn bijeengeroepen voor nadere informatie.

Deze informatie werd gedeeld op 12 maart tijdens een vergadering in het SAIS gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Van de 428 inzendingen zijn er 68 goedgekeurd voor een Grant, waarvan 65 voor een Small en 3 voor een Large Grant. De Small Grant behelst een bedrag van maximaal 5000 US dollars en een Large Grant maximaal 300.000 US dollars.

Er zullen ook in de overige districten soortgelijke informatie sessies worden gehouden met de inzenders die een goedgekeurde aanvraag hebben.

Erick Zeballos, Chief Technical Advisor van het SAMAP die de bijeenkomst opende, feliciteerde de aanwezigen met hun goedkeurde Grant aanvraag. “Jullie aanvraag is goedgekeurd, dat wil zeggen dat uw inzending niet alleen voldoet aan de gestelde criteria, maar ook heel interessant en zeer levensvatbaar is”, gaf Zeballos aan.

Hij gaf de aanwezigen aan dat het proces nu in werking zal treden. Hiervoor zal men geduld moeten opbrengen, daar er nog stappen ondernomen moeten worden om daadwerkelijk te kunnen beschikken over de aangevraagde equipement.

In het geheel volgen nu drie stappen. De eerste stap is de verificatie van ingeleverde documenten zoals, identiteitskaart, grondpapieren, registratie papieren, technische specificaties van aangevraagde equipment en afzetmarkt. Hierna zal een veldbezoek plaatsvinden waar onder andere gelet zal worden op areaal of processing in productie, gewassen of producten die worden geproduceerd alsook de eigen bijdrage zoals aangegeven door de inzender. Indien blijkt dat zaken niet kloppen zoals bij de inzending is aangegeven, zal dit kunnen leiden tot het alsnog afkeuren van het ingediend project.

De rapportage van de verificatie wordt opgestuurd naar de technische commissie van de Food and Agriculture Organization (FAO). Hierna zal blijken als het project van de belanghebbende volledig goed bevonden is of dat er nog verduidelijking nodig is.

Indien de technische commissie van de FAO goedkeuring heeft verleend volgt stap twee, welke inhoudt dat er een contract wordt getekend met de belanghebbende. In dit contract worden de regels van gebruik van de equipement aangegeven, wat wordt verwacht van de persoon, de groei van de onderneming alsook het recht van controle op de verkregen equipement.

Aan dit contract zijn onder andere aangehecht het ingediende project alsook de technische specificaties van de aangevraagde equipement. Een ieder die in aanmerking komt, krijgt de gelegenheid het contract door te nemen en te bespreken met SAMAP alvorens deze wordt ondertekend.

De laatste fase van het geheel kan 3 – 6 maanden duren gezien het gaat om de bestelling en levering van de equipement. De bestelling van alle aangevraagde equipement zal in één geheel plaatsvinden en wel door middel van een Internationale aanbesteding. Surinaamse ondernemingen mogen ook meedoen aan deze openbare aanbesteding. De aanbesteding zal worden gehouden volgens de FAO/EU regels.

Zeballos heeft aan de genodigden gevraagd om vooral in deze fase geduld te betrachten, gezien het lang proces vanaf het houden van de openbare aanbesteding, periode van inschrijving, selectie proces van de leverancier(s) die worden gekozen, bestelling, verscheping en de uiteindelijke levering.

SAMAP zal alles in het werk stellen deze fase zo snel als mogelijk af te handelen.

Overige berichten