fbpx

SAMAP-project dichterbij versterken agrarische sector

De Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, heeft de handleiding om in aanmerking te komen voor de Matching Grant Facility, MGF, gepresenteerd aan haar stakeholders.

Dit vond vrijdag plaats op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De MFG is een ondersteuning naar de boeren toe in de vorm van materiaal.

In december 2018 werd er een aanvang gemaakt voor het opmaken van de operation manual die nodig is voor de uiteindelijke MFG waarin alle criteria, voorwaarden etc. zijn opgenomen. Deze, en de verdere voortgang van het project, zijn tijdens de meeting besproken met de stakeholders teneinde met hun feedback op te nemen om het werk te continueren.

De regering van Suriname wil meer aandacht voor ondernemerschap, ontwikkeling van de waardeketen en innovatie in potentiële snelgroeiende sectoren. Om dit te bereiken zijn ontwikkelingspartnerschappen gepland met de particuliere sector-agribusinesses en de kleine boeren.

Eén van deze partnerschappen is SAMAP, welke gefinancierd wordt door de Europese Unie (EU). De belangrijkste counterpart is het ministerie van LVV. Het doel is om de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de markt. Landbouwers, landbouworganisaties en -bedrijven zullen onder andere worden ondersteund bij het verbeteren van de markttoegang door het realiseren van kwalitatieve produktie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie.

BEKIJK OOK
Houtgroep VSB had vervolgontmoeting met minister BIBIS over uitdagingen binnen houtsector

SAMAP wilt, om dit te bereiken, de potentie van de landbouwsector onder andere bevorderen door het toekennen van 2 type grants te weten de Small Matching Grant, waarbij de individuele kleine boer tot een maximaal bedrag van USD 5000,- aan equipment krijgt ter bevordering van hun landbouwproduktie met een eigen inbreng van 30% aan arbeid.

De tweede is de Large Matching Grant, waarbij een partnerschap tussen producenten, verwerkers en agribusinesswerkers wordt aangegaan teneinde een voorstel in te dienen om in aanmerking te komen voor equipment ter waarde van maximaal USD 300.000,-. Hierbij moet de eigen inbreng 50% bedragen.

Door middel van het SAMAP-project hoopt minister Rabin Parmessar van LVV de landbouwsector een boost te geven zeker als het gaat om de duurzame ontwikkeling op gang te brengen en deze daadwerkelijk te bewerkstelligen en te bevorderen