fbpx

Salarissen en Oppenheimer-lening blijven grote uitdaging

GFC NIEUWS- Niet alleen het maandelijks uitbetalen van de ambtenarensalarissen, maar ook het voor eind deze maand betalen van de rente uit de Oppenheimer 1-lening vormt een grote uitdaging voor de regering.
“Het is zwaar voor de regering én de samenleving”, zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens de regeringspersconferentie donderdag. Hij zegt dat er voor de rente van 26 miljoen US-dollar een oplossing wordt gezocht. De regering gaat met eenieder praten die daarbij zou kunnen ondersteunen zodat Suriname internationaal niet in een vervelende financiële situatie wordt geplaatst. Internationaal zal nagegaan worden hoe deze zaak aan te pakken.
De 26 miljoen US dollar is een van de zaken waarmee rekening gehouden moet worden wanneer het gaat om het uitbetalen van de door de vorige regering met de CLO overeengekomen salarisverhoging. Over hoe om te gaan met deze salarisverhoging zal er deze week met de CLO verder overlegd worden.
President Santokhi zegt dat het doel van de regering is om elke maand de salarissen, pensioenen en uitkeringen te betalen. Daarover hoeft er geen onzekerheid te zijn bij ambtenaren, pensioengerechtigden, senioren burgers die aov uitbetaald krijgen, zij die in aanmerking komen voor de Algemene Kinderbijslag en personen met beperking die uitkijken naar hun financiële bijstand.
Het staatshoofd benadrukt dat deze gelden uitbetaald moeten worden. Ze genieten de hoogste prioriteit. Evenzo moeten verhogingen die door de regering zijn goedgekeurd uitbetaald worden, conform de tijdslimieten die daarvoor zijn aangegeven.
Volgens de president is het ministerie van Financiën in de afgelopen twee maanden dankzij prudent en corruptievrij beleid in staat geweest de salarissen niet uit leningen uit te betalen.

BEKIJK OOK
Politie op zoek naar familie in appartement dood aangetroffen 62-jarige man