Saamaka traditioneel gezag distantieert zich van uitspraken door derden

Saamaka traditioneel gezag distantieert zich van uitspraken door derden
in Suriname Herald verscheen op 12 oktober een artikel met als kop: “Gaaman Velantie en Valentijn lijden aan geheugenverlies”. Dit artikel is ondertekend door iemand die zich uitgeeft als de Jongerenafdeling van het Saamaka Informatiecentrum.

Na kennisname van de inhoud van dit ingezonden stuk distantiëren het kabinet van de Gaama en het Saamaka traditioneel gezag zich hiervan. Zij betreuren deze uitspraken door onbekenden die zij als zeer storend ervaren.

Hieronder de verklaring van het kabinet van de Saamaka Gaama