fbpx

Saamaka-stam ruziet nog over opvolging granman Aboikoni

Sinds het heengaan van Granman Songo Aboikoni vindt zich binnen de Saamaka-samenleving een opvolgingsgeschil over de rechtmatige opvolger van de overleden Granman. Zeer tegen de wil in van de grote Matjaw-familie werd Belvon, met de ondersteuning van zijn broer Albert Aboikoni die wnd. Granman was, in 2006 tot Granman gemaakt.

De verhouding tussen Granman Belfon en de Matjaw-familie vertroebelde ernstig toen bekend werd dat hij de heer Surinder Mungra zou benoemen tot kapitein van de Saamaka. Na vergeefse pogingen van de grote familie om zich hierover met de Granman te verstaan, werden de jongeren opgedragen hem naar Dangogo ter verantwoording te halen.

In kringen van de overheid en het recht werd deze daad aangemerkt als gijzeling van de Granman op grond waarvan vijf van deze heren voor langer dan een jaar werden opgesloten. Helaas is met dit ingrijpen weinig tot niets aan het beteugelen van het opvolgingsgeschil geweest, want na het heengaan van Granman Belfon begon zijn jongere broer, tevens lid van de Matjaw-familie te rebelleren om het Granmanschap terwijl anderen een vermeend historisch recht claimen om het Granmanschap op te eisen.

“Mijn verwoede pogingen om partijen tot elkaar te brengen werden gedwarsboomd, zo zeer zelf dat de dc van Ressort Boven-Suriname de krutu-hoso van Asindo-opo op 12 juni 2016 liet afgrendelen waardoor ik voor de geplande vergadering met het Gezag een andere lokatie moest vinden. De dc was zogenaamd bang voor calamiteiten”, zegt de wnd. Granman der Saamaka, hoofdkapitein Konoe Ameetje Pavion.

Eerder op 12 maart 2016 had de minister van Regionale Ontwikkeling Pavion in een brief gemaand pas op de plaats te maken met zijn pogingen op het eigen niveau een oplossing te vinden voor dit geschil. In de afgelopen maanden na de prijzenswaardige pogingen van de dC van Sipaliwini, Yvonne Pinas, om een oplossing voor dit geschil te realiseren, werden we geconfronteerd met de vredesduiven Eddy Jozefzoon en Salomon Emanuel, die helaas de eenheid en de rust onder de Saamaka ernstig hebben verstoord, zegt Pavion.

BEKIJK OOK  FIFA bevriest tegoeden SVB

Hij meent dat de Saamaka-gemeenschap met de inzet van deze heren ernstig in verlegenheid is gebracht, omdat zij de tegenstellingen onder de Saamaka alleen maar hebben aangewakkerd en vergroot.

“Het is heel erg jammer dat we nog steeds onophoudelijk worden geconfronteerd met afwijkende gedragen enerzijds van degenen die menen aanspraak te maken op het Granmanschap en anderzijds van deze vredesduiven die ons proberen te doen geloven dat zij namens de president handelen. Wat mij ook zeer tegen de borst stuit, is dat we met de ondersteuning van mensen die vechten om macht en bezit, niet schromen de Marroncultuurtraditie die ons waard is in de media, op de televisie etc. te grabbel te gooien. Onze waardigheid als Marrons en Marroncultuurgemeenschap in Suriname is daarmee de laatste tijd zeer ernstige schade toegebracht”.

Iedereen zowel in Suriname als daarbuiten die veel respect had voor de Marrons en de Marroncultuurgemeenschap kijkt volgens Pavion nu met veel minachting op ze neer. Men heeft daarom het initiatief genomen om het hoogste Marrongezag, Groot-Opperhoofden en Stamhoofden en alle mogelijke belanghebbenden uit te nodigen voor een krutu te Asindo-opo.

Deze krutu is geplant voor 10 – 12 augustus en heeft een tweeledig doel: bij te dragen tot het vinden van een duurzame oplossing voor het opvolgingsgeschil bij de Saamaka en te helpen bevorderen dat de scheefgang bij vooral het traditionele Marrongezag wordt stopgezet.(GFC)