s’ Lands installeert Commissie Melding Incident Patiënten

De verpleegkundig directeur Suze Holband van het ’s Lands Hospitaal heeft donderdag de Commissie Melding Incident Patienten (MIP-Commissie) geinstalleerd. De commissie wordt geleid door Marjorie Willems, het hoofd van de verpleegafdeling Interne Geneeskunde.

Doelstellingen van de MIP-Commissie is het doen registreren en rubriceren van (bijna) incidenten in de patiëntenzorg en ondersteunende processen en het onderzoeken daarvan. Alle (bijna) incidenten worden schriftelijk gerapporteerd via het formulier Veilig Incidenten Melden (VIM).

Het doel is om het aantal incidenten en gevaarlijke situaties voor patienten te doen verminderen.

De MIP rapporteert en adviseert rechtstreeks aan de directie. Aanwezig bij de installatie was de medisch-directeur, Soenita Nannan Panday-Gopisingh.

De commissie bestaat verder uit: zaalarts Rayen Derby, Claudia Bruinhard-Hok Ahin, coördinator op de Kinderafdeling, Infectieverpleegkundige Danielle Zoutkamp en de kwaliteitsmanager van de keuken, Martino Pique.(GFC)

Overige berichten