fbpx

RvM vol lof over ‘Conceptwet Grondenrechten’

GFC NIEUWS- De Raad van Minister (RvM) is onder de indruk over de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’ (Conceptwet Grondenrechten).

Het Management Team (MT) heeft maandag op het Kabinet van de Vicepresident een presentatie gegeven aan de regering over het karakter van de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’.

De leden van het MT gingen daarna in op vragen van zowel de vicepresident als ministers. De raad heeft het team unaniem gecomplimenteerd met het werk dat is verzet. Er zijn evenwel punten waarover zij diepgaand wil debatteren wanneer de conceptwet inhoudelijk aan de orde komt in de vergadering.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft na ontvangst van de conceptwet op 1 oktober uit handen van MT-voorzitter Wensley Misiedjan, het document doen toekomen aan de RvM.

Vicepresident Ashwin Adhin vond een presentatie van het team nodig alvorens over te gaan tot een inhoudelijke behandeling van de conceptwet in de raad. De presentatie is verzorgd door Max Ooft, voorzitter van de Commissie Wetgeving, een van de drie technische commissies die het MT assisteren.

Ooft ging in de presentatie beknopt in op het karakter van het wetsvoorstel. Daarna heeft hij de verschillende hoofdstukken behandeld, geargumenteerd waarom sommige artikelen er staan en hoe die kunnen worden geïnterpreteerd.

Ooft heeft ook gewezen op het belang van de wet, zowel voor de wettelijke erkenning van de rechten van Inheemse en Tribale Volken, als voor de administratie.

BEKIJK OOK
Incrimineren Indiërs in Suriname heeft vies etnisch tintje, zegt Dharm Mungra

Bij de beantwoording van vragen heeft het MT de RvM ook geïnformeerd dat zij zich mede heeft gebaseerd op wat er zich internationaal voltrekt op dit vlak en zich ook heeft laten adviseren door gerenommeerde deskundigen ter zake.

Uiteindelijk is gekozen voor een model dat volledig Surinaams is en past in de realiteit van ‘ons land’.

Bij de uitvoering van het stappenplan om te komen tot de conceptwet heeft het MT vanaf het begin in nauw contact gestaan met het Traditioneel Gezag van alle stammen in het binnenland.

Daarnaast zijn er consultaties gehouden met verschillende groepen en sectoren en afzonderlijke bezoeken gebracht aan de waarnemend president van het Hof van Justitie en de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA).

De conceptwet geniet brede steun in het binnenland en het MT heeft uitdrukkelijke goedkeuring van het Traditioneel Gezag van alle Inheemse en Tribale Volken in Suriname om het wetsvoorstel door te geleiden naar de regering en de president. Ze hopen op een spoedige behandeling en goedkeuring in het parlement.

Enkele ministers hebben hun op- en aanmerkingen al schriftelijk doen toekomen aan minister Dikan. De conceptwet ligt thans ter behandeling in de RvM en moet op de agenda worden opgebracht.