fbpx

RvC Telesur zwaait af

GFC NIEUWS- De Raad van Commissarissen (RvC) bij Telesur staat op het punt af te zwaaien.
De Raad zegt met tevredenheid over te zullen dragen en somt enkele zaken die vanaf 2015 zijn gerealiseerd.
Het is nog niet duidelijk als de huidige president-commissaris van de Raad, Gardelito Hew A Kee, aanblijft. De afgelopen week verschenen berichten in de media dat hij namens de ABOP mag aanblijven.
Behalve Hew A Kee zullen de in de nieuwe Raad zitting hebben: S. Raghoebarsing (president-commissaris), P. Abena, R. Apinsa, R. Isrie, E. Snijders en F. Hira.
In een brief van de scheidende Raad staat het volgende:
Geachte Telesur-familie,
De Raad van Commissarissen (RvC) onder leiding van dhr. G. Hew A Kee staat op het punt af te zwaaien en wil middels dit schrijven haar dank uitspreken aan directie, personeel en vakbond van Telesur. Tezamen zijn diverse mijlpalen bereikt, die slechts gerealiseerd konden worden door de constructieve maar bovenal intensieve samenwerking tussen directie Telesur en Raad van Commissarissen.
Vanaf haar aantreden op 28 oktober 2015 is de Raad conform decreet C-38 continue in overleg geweest met de directie van Telesur om zodoende haar toezichthoudende taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Al zodanig kunnen de volgende projecten als mijlpalen worden aangemerkt:
1. Initiëren en oplevering van het Telesur Nationaal Breedband Project (TNBP), waarbij de koperkabel infrastructuur voor een grote deel is vervangen door glasvezel;
2. Implementatie van 4G-LTE+ en 5G met als doel hogere (upload en download) internetsnelheden voor de gebruikers;
Bovenstaande heeft onder andere geleid tot verruiming van de internetsnelheden van het vaste netwerk van standaard proposities 2/1, 3/1 en 6/1 Mbps naar 10/3 en 20/3 Mbps als standaard propositie.
3. Ontsluiting Binnenland met als uitvloeisel digitaal TV en uitrol 3G mobile netwerk.
Mede op basis van de aanbevelingen gedaan in de management letters van Tjong A Hung N.V. en het Independent Business Review (IBR) door Deloitte Caribbean, is op aandringen van de Raad een aanvang gemaakt met het opschonen en herinrichten van de financiële administratie bij Telesur.
Ook is op aangeven van de Raad een gedegen inkoopbeleid opgezet w.o. het houden van openbare aanbestedingen. Verder zijn er door de jaren heen diverse autorisatieaanvragen, begrotingen, jaarrekeningen c.q. jaarverslagen en andere beleidskwesties door de Raad goedgekeurd en afgehandeld. Al met al een vruchtbare periode, die niet altijd even gemakkelijk is geweest, doch door de Raad als succesvol wordt aangemerkt.
De Raad spreekt de hoop uit dat hetgeen bereikt is, doch niet is afgerond, wordt gecontinueerd en wenst de directie alsook de nieuwe Raad succes toe met het verdere proces van e-Suriname, met als slogan ‘Securing the Digital Future’.
In de scheidende Raad hebben naast Hew a Kee zitting: Jan Bolman, Rahid Doekhie, Ryan Abrahams, Maderiel Isselt en
Francisca Harpal – van Ommeren.

BEKIJK OOK
EBS warschuwt: vliegertijd vergroot kans op storingen