fbpx

RvC: continuïteit SLM niet in gevaar

Berichten die de afgelopen periode in de media verschijnen over de SLM, doen overkomen alsof het bedrijf, waarvan de staat de enige aandeelhouder is, op korte termijn zal ophouden te bestaan. Onze “national carrier”is een klein bedrijf met een gering aantal vliegtuigen. Samen met de Luchtvaartautoriteit wordt de veiligheid van de operatie gegarandeerd en wordt er niets aan het toeval overgelaten, zegt de Raad van Commissarissen in een communiqué.

De SLM kiest de vliegtuigen in haar vloot volgens de RvC zorgvuldig uit. Berichten als zou er een vliegtuig zijn gekozen waarvan de manuals ontbreken, getuigen volgens hen daarom van ondeskundigheid of laster.

Ook het doen overkomen alsof er meteen een opeisbare schuld van tientallen miljoen als het ‘zwaard van damocles’ boven het hoofd van de SLM hangt, kan naar het rijk der fabelen worden verwezen, vervolgt de RvC.

Zij wijst erop dat de SLM een negatieve balans heeft vanwege schulden in het verleden, maar die schulden zijn voor een overgroot deel een vordering van een aandeelhouder, die daar zeer verantwoordelijk mee omgaat. Teneinde de balanspositie van de SLM te verbeteren, wordt momenteel met de aandeelhouder overleg gepleegd over het omzetten van deze schuld naar een achtergestelde schuld of agioreserve.

BEKIJK OOK
Bestuur PVV heeft onderhoud met president

Dat de SLM voor de uitdaging staat om op korte- en middellange termijn zonder subsidie van de overheid winstgevend te opereren, is een voldongen feit, meent de RvC. Hiervoor zijn door de aandeelhouder de nodige stappen gezet, die door de RvC, directie en het personeel verder moeten worden uitgewerkt en geïmplementeerd. “De aandeelhouder heeft er het volste vertrouwen in dat het bedrijf in staat zal zijn de maatregelen te nemen teneinde de continuïteit van de operatie te garanderen”.(GFC)