fbpx
Russische minister Lavrov gaat dieper in op samenwerking met Suriname

GFC NIEUWS- Het Nationaal Informatie Instituut heeft een exclusief interview gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, Sergey Lavrov.

Het gesprek vond plaats door tussenkomst van de ministeries van Buitenlandse Zaken (BuZa) van Suriname en Rusland.

Minister Lavrov bracht eind juli een kort officieel bezoek aan Suriname.

Hieronder het vraaggesprek in extenso.

Vraag: De relaties met Suriname hebben in de afgelopen jaren een nieuwe dynamiek gekend. Kunt u ingaan op het belang dat u hecht aan dit historisch bezoek aan Suriname, in het kader van de intentie van Rusland om relaties met landen uit de Caraïbische regio te versterken?

Antwoord: Inderdaad is er in de laatste jaren een toename van nieuwe impulsen in de relaties tussen Suriname en Rusland.

Een aantal mijlpalen hebben hiertoe bijgedragen: het allereerste bezoek van Yildiz Pollack-Beighle, de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname, aan Rusland in oktober 2017, en de ondertekening van twee fundamentele akten die het raamwerk instellen voor onze bilaterale samenwerking.

Ik verwijs naar de Overeenkomst inzake Basisprincipes van Relaties en de Intergouvernementele Overeenkomst inzake de Voorwaarden voor Vrijstelling van Visum- vereisten bij Wederzijdse Bezoeken van Burgers van onze landen.

Wij beschouwen Suriname als een belangrijke partner in de ontwikkeling van veelzijdige samenwerking met Staten van de Caribbean Community (CARICOM).

Wij beogen: verbetering van samenwerking met deze sub regio in prioriteitsgebieden zoals bevordering van duurzame ontwikkeling, assistentie bij rampenbestrijding, training van functionarissen in diplomatieke-, wetshandhavende-, en noodhulpverlenende diensten van de Caraïbische Staten; toename van uitwisseling op het gebied van onderwijs, toerisme, cultuur, humanitaire activiteiten, en sport om aldus economische initiatieven te stimuleren.

Deze benadering werd ook herbevestigd gedurende mijn recent bezoek aan Paramaribo, waar we uitputtend van gedachten hebben gewisseld over veelbelovende projecten in genoemde gebieden. Nu is het ons gemeenschappelijk doel om de bereikte overeenkomsten uit te voeren. Russische ministeries en bureaus werken al actief hieraan.

Ik merk met tevredenheid op dat onze landen nauw samenwerken op multilaterale fora, voornamelijk in de VN. Wat ons betreft, we zijn er klaar voor om de afstemming van ons buitenlands beleid gebaseerd op internationaal recht, uit te bouwen.

Vraag: U hebt een BRICS- vergadering in Brazilië bijgewoond. Zou u uw opvattingen over de ontwikkeling binnen de BRICS en de invloed van dit partnerschap met ons willen delen, rekening houdende met het veranderende geopolitieke landschap.

Antwoord: Terwijl turbulentie in de wereldpolitiek en –economie steeds toeneemt, blijft BRICS een voorbeeld van hoe multilaterale samenwerking behoort te zijn: gebaseerd op principes van wederzijds respect van belangen en het nemen van gezamenlijke besluiten op basis van consensus.

De vergadering van BRICS Ministers van Buitenlandse Zaken in Rio de Janeiro op 26 juli 2019 was de duidelijke belichaming van deze visie. Wij hebben een uiterst openhartige discussie gevoerd over nijpende kwesties op de globale en regionale agenda.

Deze discussies hebben gedemonstreerd de overeenstemming of de nabijheid van de vijf landen hun benadering in een breed scala aan kwesties met betrekking tot behoud van internationale vrede en veiligheid.

Wij hebben versterking van afstemming in de belangrijkste multilaterale fora – de VN, G20, WTO, ondersteund.

Wij zijn ook overeengekomen om gezamenlijke inspanningen ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit te ondernemen, alsmede inspanningen op het gebied van internationale informatiebeveiliging.

Versterking van het strategische partnerschap met de BRICS-landen is een van de prioriteiten van het buitenlands beleid van Rusland. Voor wat dit betreft, het is bemoedigend dat de dialoog binnen BRICS een zeer goed momentum heeft opgebracht in de laatste jaren.

Vanaf de oprichting van de BRICS- en dit jaar wordt de 11de BRICS-top bijeengeroepen onder Braziliaanse voorzitterschap – zijn de vijf Staten een belangrijke pijler van een opkomende eerlijkere en democratische polycentrische wereldorde.

De BRICS-landen zijn sterk gebonden aan de belangrijkste principes en normen van het internationaal recht.

Wij zijn consequent tegen enige eenzijdige actie die niet ondersteund is door de VN Veiligheisraad, inclusief inmenging in binnenlandse aangelegenheden, of sancties. Alle leden zijn het erover eens dat er geen alternatief is voor politieke oplossing van conflicten.

We onderschrijven dat het noodzakelijk is regels aan te nemen over verantwoordelijk gedrag van de Staten in de informatie sfeer, en om een wettig bindend stelsel te introduceren dat bewapening van de ruimte verbiedt.

Economie blijft een integraal deel van het partnerschap- in het bijzonder aangezien heden ten dage de gecombineerde economische macht van BRICS dat van de G7 overschreden heeft. The New Development Bank functioneert met succes; het heeft investeringsprojecten goedgekeurd ten bedrage van meer dan 10 miljard US$.

De Voorwaardelijke Reserve Overeenkomst (Contingent Reserve Arrangement) bedoeld om bij te dragen aan behoud van financiële stabiliteit van de BRICS-landen werkt efficiënt.

Culturele en humanitaire samenwerking, intermenselijke contacten nemen toe. Er zijn een heleboel evenementen gepland voor dit jaar.

Ik volsta met de Internationale Tweejaarlijkse van Hedendaagse kunst (International Biennial of Contemporary Art) die eind september in Curitiba, Brazilië, geopend wordt, en inmiddels een goede traditie is geworden; en het BRICS Academische Forum dat gehouden wordt op 11 -12 september in Brazilië.

Ik ben zeker ervan dat de BRICS-top van 13-14 november een belangrijke mijlpaal zal worden in de bevordering van samenwerking tussen de vijf landen in alle drie kerngebieden van het strategische partnerschap – het politieke-, economische-, en menselijke vlak.

Vraag: Onze landen liggen geografisch ver uit elkaar, en toch delen wij- zoals meerdere keren door u opgemerkt tijdens uw bezoek aan Suriname- belangrijke internationaal geaccepteerde principes in onze pogingen om regionale en globale problemen op te lossen.

Welke rol zou u Rusland toebedelen in een bijdrage aan een regionale discours, en in het behoud van Latijns-America en de Caribische regio als vredeszone?

Antwoord: U heeft zeer zeker gelijk, samenwerking tussen Rusland en Latijns-Amerika is gebaseerd op gelijksoortige benaderingen over buitenlands beleid die gestoeld zijn op respect voor soevereiniteit, gebondenheid aan internationaal recht, en de centrale en coördinerende rol van de VN in globale kwesties.

Rusland beschouwt de Latijns Amerikaanse en Caribische regio´s niet vanuit het geopolitieke nulsomspel perspectief. Onze dialoog beoogt niet tegen enig derde land te zijn.

Samenwerking met Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied is een intrinsiek, waardevol onderdeel van het Russische buitenlands beleid, en we streven ernaar het pragmatisch te maken en vrij van ideologische vooroordelen.

Helaas zijn Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied onder behoorlijke druk. Wij zijn zeer bezorgd over de pogingen van de VS om het politiek landschap van Latijns America te veranderen ten behoeve van zichzelf, in de geest van een herboren Monroe doctrine.

Wat Washington gedaan heeft is usurperen van het recht om geweld te gebruiken waar het dat passend acht op basis van zijn eigen veronderstellingen, en om regeringen waarmee het niet tevreden is om welke reden dan ook, omver te werpen.

Wij onderstrepen steeds dat zulke activiteiten van de VS-regering, die de grondvesten van regionale veiligheid en stabiliteit ontwrichten, leiden tot polarisatie van Latijns Amerikaanse samenlevingen, en indruisen op de vorming van een vredeszone in Latijns-Amerika, zoals vastgelegd in de Declaratie van Havanna aangenomen op de CELAC-top in januari 2014.

Rusland heeft consistent gepleit voor een Latijns America dat politiek verenigd is en economisch stabiel is- slechts onder deze voorwaarden zal deze regio erin slagen een pijler van de multipolaire wereldorde te worden.

Wij streven ernaar gezamenlijk te werken met iedereen die onze benaderingen deelt om vrede en stabiliteit in Latijns America en het Caraïbisch Gebied te behouden.

Deze samenwerking wordt vergemakkelijkt door het Verdrag inzake het Verbod op Nucleaire Wapens in Latijns America en het Caraïbisch Gebied (het Verdrag van Tlatelolco) – de eerste internationale akte die een gehele regio tot een nucleair–vrije zone maakt.

Wij zij klaar voor verdere vruchtvolle samenwerking met onze Latijns Amerikaanse partners inzake versterking van het nucleaire non-proliferatie regime.

Meer nieuws

Zetel Wanica toch naar PL

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo heeft in plaats van ABOP de zetel in Wanica behaald. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

ABOP maakt goeie beurt

GFC NIEUWS- De ABOP van Ronnie Brunswijk heeft volgens de voorlopige cijfers van de verkiezingen van 25 mei landelijk 9 zetels behaald, 4 meer dan…

“100% groei voor de NPS”

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft bij de verkiezingen van 25 mei volgens de voorlopige cijfers 4 zetels landelijk behaald. Dikke vrouwen makkelijk…

Surinaamse ambassadeur in Indonesië overleden

GFC NIEUWS- De Surinaamse ambassadeur in Indonesië, Benz Abas, is gisterochtend overleden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Stembureaus landelijk open tot 21.00 uur

GFC NIEUWS- De stembureaus zijn landelijk tot 21.00 uur open, maakt het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bekend in een verklaring. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Studenten ontvangen op de valreep bereidverklaring

GFC NIEUWS- 31 studenten van hoger onderwijsinstellingen in Suriname hebben zondag een bereidverklaring ontvangen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Dc Nickerie verwacht goede opkomst

GFC NIEUWS- Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe van Nickerie geeft aan dat het Hoofdstembureau Nickerie op schema is. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

‘Coronie is ready voor de verkiezingen’

GFC NIEUWS- Het district Coronie is organisatorisch gereed voor de verkiezingsdag vandaag, maandag 25 mei. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Stemmen met uw identiteitskaart

GFC NIEUWS- Vandaag, 25 mei, mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dikke vrouwen…

SNWIS verhoogt waarnemerscapaciteit met 350%

GFC NIEUWS- Bij de aanstaande verkiezingen wordt verwacht dat er ruim 20 internationale waarnemers aanwezig zullen zijn in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

De IDOS-peiling

GFC NIEUWS- Suriname verkeert sinds enige tijd in een heuse verkiezingsroes. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…

VG Himmat en stichting OHM doneren weer

GFC NIEUWS- De afgelopen weken zijn de laatste goederen uit de 16e sociale goederencontainer van Vrienden Groep (VG) Himmat gedoneerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Multipurpose kunstgrasveld Geyersvlijt geopend

GFC NIEUWS- Het ressort Blauwgrond heeft een sportaccommodatie erbij, namelijk een multipurpose kunstgrasveld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Vrouw doodgestoken voor haar dochter, 13

GFC NIEUWS- Een vrouw werd vlak voor haar 13-jarige dochter doodgestoken door een kennis. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

USV: De rechtsstaat onder druk

GFC NIEUWS- Procureur- generaal Baidjnath Panday heeft een verzoek gericht aan DNA de dato 23 april 2020 tot het in staat van beschuldiging stellen van…

Kunstgrasveld Mottonshoop een feit

GFC NIEUWS- Mottonshoop en omgeving is een kunstgrasveld rijker. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto >>>

VHP: Idul-Fitre en Covid-19

GFC NIEUWS- Idul-Fitre markeert het einde van de heilige maand Ramadan. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de…