Rusland waardeert goede band met Suriname

GFC NIEUWS-Tijdens het bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, aan ons land is duidelijk gebleken dat de bevriende natie veel waarde hecht aan de bilaterale band met Suriname.

De gesprekken in ons land waren constructief, vriendelijk en kameraadschappelijk.

“Volgend jaar vieren we de 45e verjaardag van het aangaan van diplomatieke betrekkingen. We zijn overeengekomen om onze relaties verder te bouwen als een partnerschap, in lijn met de afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt”, aldus minister Lavrov.

Tijdens de ontmoeting met de president en de vicepresident en tijdens de onderhandelingen met de minister van Buitenlandse Zaken, is de interesse bevestigd om de politieke dialoog te intensiveren, ook via de ministeries van Buitenlandse Zaken.

Rekening is gehouden met de vooruitzichten voor samenwerking op het gebied van handel, economie, investeringen en cultureel-humanitaire hulp.

Tijdens de ontmoeting met Adhin, waaraan ook de ministers van Handel Industrie en Toerisme, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Justitie en Politie, Natuurlijke Hulpbronnen, Defensie en die van Volksgezondheid hebben deelgenomen, werden specifieke voorstellen gedaan over hoe verder te gaan op de relevante samenwerkingsgebieden.

“We hebben deze voorstellen in overweging genomen en zullen ze aan de bevoegde instanties in Moskou bezorgen,” zei de Russische minister na afloop van zijn bezoek aan ons land.

“We hebben nota genomen van de goede mogelijkheden om de samenwerking op het gebied van onderwijs te versterken, inclusief de opleiding van Surinaams personeel in de Russische Federatie.”

“We kwamen overeen het aantal beurzen te verhogen dat aan Suriname wordt toegekend om aan Russische universiteiten te studeren.”

“We hebben gesproken over versterking van het wettelijk kader. We werken actief aan verdragen over uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken.”

“Documenten op het gebied van militair-technische samenwerking, evenals culturele uitwisselingen worden momenteel uitgewerkt,” zei minister Lavrov.

Beide landen hebben ook regionale kwesties besproken. Er is een wederzijds belang bij het verstevigen van samenwerking, inclusief politieke dialoog, tussen leden van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de Russische Federatie.

“Onze collega’s zijn, samen met andere CARICOM-lidlanden, geïnteresseerd in het hervatten van besprekingen op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken.”

“Steun is bevestigd voor het uitbreiden van onze banden met de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (CELAC),” zei de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie.

Hij bracht ook een bezoek aan president Bouterse en wisselde met het staatshoofd van gedachten over de bilaterale band tussen de beide landen.

Minister Lavrov was van 26 tot en met 27 juli op werkbezoek in ons land.

Overige berichten