fbpx

Rusland spuwt gal in DNA tijdens Alcoa-debat

GFC NIEUWS- De debatten over de wijziging van de Brokopondo-overeenkomst en de wet schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen zijn op 23 augustus voortgezet in De Nationale Assemblee.

Het wijzigen van de Brokopondo-overeenkomst blijkt noodzakelijk om de gevolgen van de vervroegde beëindiging van de overeenkomst te regelen.

NPS-fractieleider Gregory Rusland reageerde zeer boos na de spreekbeurt van NDP-fractieleider Amzad Abdoel.

Rusland vond zijn collega laf en gemeen, omdat er volgens hem in de commissie van rapporteurs afspraken waren gemaakt die hij niet is nagekomen.
Rusland, ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen, hekelde uitspraken die Abdoel maakte over de vertrek van bauxietmaatschappij BHP Billiton toen uit Suriname.

De beëindiging van het productieproces en de afbouw daarvan is volgens Abdoel 20 jaren terug begonnen met het sluiten van de aluminiumsmelterij en het ontslaan van bijkans 300 arbeiders.

Abdoel: “Zijn wij toen als land wakker van geschud? Het antwoord is simpel “nee, mevrouw de voorzitter”. Hebben wij toen als land een standpunt ingenomen? Het antwoord is “nee”.

Abdoel hekelt het dat kansen die aangeboden werden om de Brokopondo -overeenkomst in het belang van de Surinaamse staat te wijzigen niet benut zijn geworden. Ter illustratie verwees hij naar een artikel in de Volkskrant van 31 oktober 2008 met als kop “Regering Venetiaan is niet bang voor verlies van banen- vertrek na zeventig jaar”.

BEKIJK OOK
Nieuw dorpshoofd Sergio Jubithana over gronddispuut luchthaven: 'Ju nafu frede neks'

Abdoel gelooft er heilig in dat de bauxietsector een andere wending had kunnen nemen indien wij in 2008 de geboden kansen hadden benut om te investeren.

Rusland: “De multinational Billiton is vertrokken omdat Suriname geen garantie kon krijgen dat zij de toegezegde investeringen daadwerkelijk zou doen.”

“Het bedrijf Alcoa heeft Billiton overgenomen om de productie tot 2020 veilig te stellen.”

“De top van Alcoa is naar Suriname gekomen om te praten met de regering. Op de vraag van Suriname ‘wanneer ga je de dam aan ons geven’, kon het bedrijf geen afdoend antwoord op geven.”

“De regering van toen vond het niet kunnen dat de stuwdam in handen van particulieren zou komen,” aldus Rusland.