Rusland: regering heeft complete financiële ravage aangericht

GFC NIEUWS- “De NPS had het volk gewaarschuwd. Vanaf 2010 zeiden we dat we niks anders verwachten dan wanbeleid van de regering.”
Woorden van de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, zaterdagavond tijdens de ‘Opo yari’ -bijeenkomst van de afdeling Paramaribo.
“We hebben gezien wat ze de afgelopen jaren hebben gepresteerd in het land. De NDP-regering heeft Suriname overgenomen onder zeer goede omstandigheden. De koers van de Centrale Bank in 2010 was SRD 2.80 voor een Amerikaanse dollar. Toen de regering het land overnam, was er genoeg geld bij de Centrale Bank. Er was stabiliteit,” haalde Rusland aan.
Hij vervolgt: “als het goed moet gaan met de productie, onderwijs en gezondheidszorg moet er genoeg geld in de staatskas zijn. De toenmalige regering heeft in 2000-2005 een complete financiële ravage aangericht in het land. Er is meer dan twee miljard aan extra dollars in 2014 en 2015 opgemaakt door de regering. Het bedrag dat zij hebben verbrast in drie jaren, is meer dan de ontwikkelingshulp die we hebben gehad voor 35 jaar.”
Rusland: “Ons geld is verkwanselt. In 2015 hoorden we dat het geld op was. Toen begon men te lenen in het buitenland. Men heeft het zo erg gemaakt dat buitenlandse schulden meer dan 21 miljard Surinaamse dollars zijn. Suriname wordt nu gezien als een ‘junk’ staat. Als Suriname geld zou willen lenen in het buitenland gaat men niet in op het verzoek.”
Op 28 september van het afgelopen jaar gaf de NPS aan dat de regering bezig was om grote leningen voor te bereiden. Ook de materie van Opperheimer kwam ter sprake. “Men zei dat de NPS onwaarheden verkondigde. De regering zoekt naarstig naar geld. Internationale organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat het beleid van de regering zodanig funest is, dat er niet op vertrouwt kan worden. Erger nog, men pleegt roof op de gelden van u als burger.”
Rusland herinnerde zijn gehoor eraan dat een paar maanden geleden de toenmalige governor van de Centrale Bank, Glenn Gersie, moest vertrekken, omdat hij niet wilde meewerken aan wantoestanden in het financieel beheer.
Er zou in 2010 een top expert van de buitenlandse organisatie IMF worden aangetrokken om de financiële situatie in het land op orde te brengen. “Na tien jaar zien we dat het een complete puinhoop is geworden met onder andere die top expert. Men pleegt een aanslag op uw (spaar) gelden. Meneer Telting (ex-governor) en Hildenberg (ex-minister Financiën) hadden alles zodanig op orde gebracht dat het geld (kasreserve) naar het buitenland kon gaan, zodat als u geld nodig had u erover kon beschikken.”
“De NPS had al gewaarschuwd dat ze de regering niet vertrouwden met het geld. De Centrale Bank en de Vereniging van Bankiers verzekerden ons dat we ons niet druk hoefden te maken, het geld was veilig. Niet dus, het geld is opgemaakt.”
Rusland zegt dat de regering in de Assemblee moet uitleggen wat er in het land gaande is. “Als wij aan de macht komen, gaan wij accountants aan het werk zetten om alle malafide praktijken van de regering te onderzoeken en natuurlijk te rapporteren.”
De gewezen governor van Trikt is niet alleen verantwoordelijk voor dat wat met de gelden van het volk is gebeurd, haalde Rusland verder aan. De hoofdverantwoordelijke is volgens hem de president van Suriname en de mede verantwoordelijke de minister van Financiën, Hoefdraad.
Medeverantwoordelijke is ook de Raad van Toezicht van de Centrale Bank. “Heeft men niet doorgehad wat er gebeurde bij de Centrale Bank?”
“Uiteindelijk zal het volk van Suriname achter de waarheid moeten komen. Over de dollars die verdwenen zijn het volgende: laat het niet zover komen dat uw gespaarde US dollars aan u worden uitbetaald in Surinaams geld. Er heeft verduistering van het geld plaatsgehad. We hebben het geld in goed vertrouwen aan de Centrale Bank gegeven, erop vertrouwend dat het onder goed beheer was en men heeft het geld ten eigen bate gebruikt. Dit is strafbaar.”
“De regering zegt dan tussen neus en lippen door dat het geld is gebruikt, maar binnen drie jaar weer op de bank is. Het geld is van de bevolking. Het moet zo snel mogelijk weer op de bank gezet worden. Het kan zo niet doorgaan. Het geld was ongeveer 500 miljoen. Als het goed is, is meer dan de helft verdwenen. Wij zullen dat niet kunnen dragen. Als de regering niet gestraft wordt, zal men doorgaan en al het geld zal opgaan,” waarschuwt Rusland.